Search

רעננה זכתה ב 5 כוכבי יופי בקטגוריית אחזקת מקלטים.

בפתח ישיבת מועצת העיר, שהתקיימה ביום חמישי האחרון (26.1.2012), העניק נחום חופרי, ראש העיר רעננה, תעודת הוקרה של המועצה לישראל יפה לקב"ט העירוני, משה פישמן האחראי על ביטחון, בטיחות ומוכנות העיר רעננה לחירום. התעודה הוענקה לקב"ט העירוני לרגל זכיית העיר בחמישה כוכבי יופי במסגרת תחרות שקיימה המועצה בקטגוריית אחזקת מקלטים ציבוריים, ומוכנות הרשות לשעת חירום.

זו כבר השנה השנייה ברציפות שעיריית רעננה מקבלת את פרס המועצה לישראל יפה בתחום אחזקת מקלטים ציבוריים ומוכנות העיר לשעת חירום. הזכייה מצטרפת לחמישה כוכבי יופי שבהם זכתה העיר מטעם המועצה לישראל יפה גם בקטגוריית "קריה יפה ומקיימת" על חזות העיר וטיפוחה.

תעודת הזכייה בקטגוריית אחזקת המקלטים הציבוריים, הוענקה לרעננה לאחר בדיקה מדגמית שקיימה המועצה לישראל יפה בששה מתוך 47 המקלטים הפזורים בעיר. המקלטים נבחנו על פי קריטריונים שונים בהם ביקורת אחזקה, חזות חיצונית ופנימית ומוכנות העיר לחירום.

ראש העיר רעננה, נחום חופרי: "הזכייה בפרס המועצה לישראל יפה, מהווה עדות אובייקטיבית להשקעה הרבה שלנו במתקני החירום בעיר. צוות מחלקת הביטחון בעיריית רעננה, פועל ברמה היומיומית לשמירה על רמת התחזוקה הגבוהה של המקלטים, כחלק מתכנית המיגון הכוללת בעיר."

פרס המועצה לישראל יפה, מצטרף לאישור וההכרה לה זכתה תכנית מיגון העיר למקרה חירום, על ידי פיקוד העורף ורשות החירום הלאומית. תכנית המיגון העירונית מפרטת את דרכי ההתמודדות של העירייה במצבי חירום (מלחמה, רעידת אדמה, מתקפת טילים וכיוב'), ומפרטת את סוגי המענה הנרחב לצרכי האוכלוסייה ולמצבים שונים, במטרה לתת את המענה הבטיחותי והטוב ביותר לכלל הציבור בשעת הצורך. באחרונה, זכתה התכנית והיערכות עיריית רעננה לשעת חירום להערכת אלוף פיקוד העורף, האלוף אייל אייזנברג, אשר נפגש אישית עם ראש העיר רעננה , נחום חופרי, וציין לטובה את מעורבותו האישית, ומעורבות מנכ"ל העירייה, אבי לאופר בכל הקשור למוכנות העיר לחירום.

 

דילוג לתוכן