Search

רעננה : העיר הראשונה והיחידה בארץ שהוסמכה לתקן לניהול אנרגיה 50001

כחלק מההערכות לקבלת תו התקן ביצעה העירייה סקר ונכתבה תכנית מקיפה להתייעלות אנרגטית ולחיסכון בחשמל במוסדות העירייה ובמתקנים העירוניים שונים. "רעננה לקחה על עצמה שליחות לאומית ואני גאה בעובדי העירייה בראשותם של המנכ"ל, אבי לאופר, סמנכ"לית למנהל ולקיימות, פרי נתיב, ומנהלת מחלקת הקיימות, בתיה אלפסי, שמגשימים את החזון הירוק, ובזכותם אנו העיר המובילה בארץ כיום בעשייה הסביבתית" (נחום חופרי, ראש העיר רעננה- בישיבת מועצת העיר החגיגית)

רעננה מוסמכת גם לתקן ISO 9001 לאיכות השרות ולתקן ISO 14001 לניהול סביבתי התקן החדש המבוסס על מסמך של ארגון התקינה הבין לאומי ISO/CD50001, מאפשר לצרכני האנרגיה בארגון לנהל בצורה מושכלת את צריכת האנרגיה, במטרה להפחיתה. התקן בא לשפר את איכות הביצועים האנרגטיים, תוך מתן מענה לכל צרכני האנרגיה בארגון, ומטרתו להגביר את המודעות ולשפר את יכולת קבלת ההחלטות בתחום האנרגיה בארגון וכך להביא לחסכון והתייעלות אנרגטיים. במסגרת הפעילויות העירוניות ביצעה רעננה סקר אנרגיה מקיף בכל מוסדות העירייה על מנת לבדוק את מקורות צריכת האנרגיה והדרכים לחסכון. בעקבות הסקר נכתבה תכנית עירונית להתייעלות אנרגטית וחסכון בחשמל, הכוללת פעולות רבות הן בתחום הרכש, ההצטיידות, החינוך וההסברה בקרב העובדים. העירייה אף הכינה תוכנית אסטרטגית להפחתת פליטות גזי חממה, כאשר אחד הפרקים המרכזיים בה הוא הפרק העוסק בדרכים לצמצום צריכת האנרגיה בעירייה כארגון ובעיר כקהילה של תושבים ועסקים. פרק זה כולל מגוון רחב של פעילויות להפחתת צריכת אנרגיה הן ברמת הארגון (המהווה 6% מהפליטות) והן ברמה הציבורית והעסקית (המהווה כ- 94% מהפליטות).

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי, מר דני גולדשטיין, המתגורר ברעננה, ברך את עיריית רעננה על הזכייה בתקן הישראלי לניהול אנרגיה 50001 ואמר כי הוא גאה עת כיותר מתמיד להיות תושב העיר: "יחד עם שאר תושבי העיר אני חש היטב את פעילות העירייה ואת השיפור באיכות השירות ואיכות הסביבה." לדברי ראש העיר רעננה, מר נחום חופרי: "רעננה לקחה על עצמה שליחות לאומית להיות העיר החלוצה בעשייה הסביבתית.". ראש העיר הוסיף כי הוא גאה בעובדי העירייה, בראשותם של המנכ"ל, אבי לאופר, סמנכ"לית למנהל ולקיימות, פרי נתיב, ומנהלת מחלקת הקיימות, בתיה אלפסי, שמגשימים את החזון הירוק, ובזכותם רעננה היא המובילה בארץ בתחום הירוק." נחום חופרי שיבח גם את מכון התקנים ואמר כי "הודות לגישתו המקצועית הבלתי מתפשרת רעננה הינה העיר הראשונה והיחידה בארץ, שעברה עד היום את התהליך והוסמכה לתקן הישראלי לניהול אנרגיה 50001."

לדברי מנכ"ל העירייה, מר אבי לאופר, "מחוייבותה של רעננה לפעול כעיר בת-קיימא במישור החברתי, הכללי והסביבתי שזורה בכל התוכניות האסטרטגיות של העירייה, בתוכנית העבודה השנתית ובכל מגוון פעילויות השוטפות בכל תחומי החיים, המבוצעות ע"י אגפיה השונים. אני מודה לראש העיר, לחברי מועצת העיר, לחברי מנהלי האגפים ולעובדי העירייה המסורים על שיתוף הפעולה שהוביל לזכייתנו בתו התקן הראשון מסוגו." יצוין כי עד היום השלימה רעננה מספר מהלכים ייחודיים וראשונים מסוגם בישראל ובהם: יישום תכנית להפרדת אשפה בבתי התושבים. התכנית פועלת בהצלחה רבה בלמעלה מ- 3,000 בתי-אב, מוסדות ועסקים בעיר, ובימים אלה היא נערכת להמשך המהלך. רעננה הינה גם העיר הראשונה בארץ אשר אימצה את תו התקן הישראלי לבנייה ירוקה 5281 והצטרפה לאמנה הבינ"ל לערים בנות קיימא (אמנת אלבורג), שעליה חתומות למעלה מ-600 ערים בעולם. בנוסף לפעילות מתקיימת בעיר פעילות חינוכית ענפה, כדי להקנות לדור הצעיר אורח חיים מקיים. יצויין כי רעננה מוסמכת גם לתקן ISO 9001 לאיכות השרות ולתקן ISO 14001 לניהול סביבתי.

 

 

דילוג לתוכן