Search

רעננה – העיר הגדולה המובילה בארץ בשיעור הגיוס ליחידות לוחמות.

העיר רעננה ניצבת במקום השישי בארץ מבין 66 ערים בישראל, בכל הנוגע לגיוס, ליציאה לקצונה ולשירות של בני נוער (גברים) בתפקידי לוחמה. שיעור הגיוס הכולל של בני הנוער עומד על 83.3% ומתוכו שיעור הלוחמים והיוצאים לקצונה הינו 58.2%.

למעשה רעננה הינה העיר הגדולה המובילה בארץ בטבלת "מדד הקרביות" שפרסם אגף כוח אדם בצה"ל בחודש האחרון, כאשר למעלה ממחצית מבוגרי י"ב בעיר בוחרים בשירות משמעותי בצבא ולהמשיך במסלול קצונה. המדובר בנתונים רשמיים שפרסם צה"ל ומתייחסים למתגייסים עבור שנתון לידה 1990.

עוד עולה מהנתונים, כי גם כמחצית הנשים המתגייסות לצה"ל בוחרות בשירות משמעותי וממשיכות במסלול הקצונה המדובר ב-53.8% מהמתגייסות מתוך 62.9% מכלל המתגייסות לצה"ל.

נתונים אלה הינם המשך ישיר לפעילות החינוכית הענפה המתקיימת ברעננה, החל מחטיבת הביניים, שתכליתה הטמעת אהבת המולדת, ערכי הזהות הישראלית-ציונית והזיקה למורשת.

אשר באה לידי ביטוי בשיעור הגבוה של מקבלי תעודת הבגרות החברתית, הודות לתרומתם ולהתנדבותם בקהילה. נתוני תשע"א של משרד החינוך מלמדים, כי 65% מבוגרי י"ב שקיבלו תעודה זו במחוז המרכז – הינם מרעננה.

זאת ועוד: פעילות ההכנה לצה"ל והקשר למורשת כוללים גם מפגשים עם לוחמים, סימולציית צו ראשון, ביקור בבסיסי צה"ל, מורשת קרב, מסע לפולין ומסע ישראלי המקיף את כל שכבת י"א, היוצאים למסע מגבש ומרתק ברחבי הארץ להעמקת הקשר למגוון התרבותי, הערכי וההיסטורי של המדינה.

כל הפעילויות הללו שמות את הדגש על חשיבות הנתינה והמעורבות החברתית למען הזולת והקהילה, ובכך מסייעות לעידוד בני הנוער לשירות משמעותי בצה"ל.

לדברי ראש העיר רעננה, נחום חופרי: " החינוך לערכים מתחיל בבית וממשיך במערכת החינוך, המעודדת את בני הנוער שלנו למעורבות ולתרומה למדינה. כראש עיר, כמפקד טייסת קרב בעבר וכאב לילדים, זו מבחינתי גאווה כפולה ומכופלת"

במכתב ששלחה השבוע ראש אכ"א, האלוף אורנה ברביבאי, אל ראש העיר רעננה, הדגישה: "נתונים אלה ראוי כי יהוו מקור לגאווה לך ולכלל תושבי העיר, וממחישים, בין היתר, את השפעותיה של פעילות משמעותית וברוכה המתבצעת בעיר להגברת המודעות לשירות משמעותי ולהכנה לקראתו…אני בטוחה כי יימשכו מאמצינו המשותפים להגברת ערך השרות ועידוד הגיוס לשרות משמעותי".

 

דילוג לתוכן