מנתוני עיתון “כלכליסט” שפורסמו ביום א’ האחרון (20.10.12) עולה כי העיר רעננה מדורגת במקום הראשון בהשקעה החינוכית בתלמידי העיר, מבין הערים שגודלן עד 100 אלף תושבים. מהנתונים עולה, כי עיריית רעננה משקיעה סכום של 9,427 ₪ בכל תלמיד- נתון זה ממצב את רעננה גם במקום הראשון מבין כל ערי השרון!

נתוני “כלכליסט” מציגים את נתוני הלמ”ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) לשנת 2011, כאשר ההשקעה העירונית לתלמיד חושבה תוך קיזוז התקציבים הממשלתיים והסכום שהתקבל חולק במספר התלמידים הגרים ברשות. מהנתונים עולה עוד, כי רעננה מובילה גם באחוז העומדים בסף אקדמי, נוסף על היותה עיר מובילה בשיעור הזכאים לבגרות העומד על 83.25% לשנת תשע”ב (עלייה של 3.11%) ובשיעור הנשירה מהנמוכים בישראל לאורך שנים – פחות מאחוז!

יודגש כי אין זה הסקר הראשון בו מדורגת רעננה במקום מוביל בהשקעה בחינוך ילדיה. מדו”ח קבוצת D&B ישראל שפורסם בחודש מאי 2012, ודירג את “הערים המשגשגות בישראל”, עולה כי רעננה היא המובילה מקרב הערים המשגשגות בישראל בהשקעה בחינוך פר ילד (כ-10 אלף שקלים על כל ילד בעיר עד גיל 18).