כחלק ממדיניות “עיר ירוקה” ושיפור השירות לתושב, הוחלט לראשונה כי במקום לשלוח להורי התלמידים  אגרת שיבוץ לבתי הספר העירוניים (יסודיים, חטיבות ותיכונים), תשלח עיריית רעננה מסרונים לכל הטלפונים הסלולריים של ההורים וכן מייל ובו מידע אודות הרישום.

למעשה, צעד זה משלים את מהלך הרישום ללא נייר למוסדות החינוך שהוחל בו ביוני האחרון, שבמסגרתו, קיבלו הורי ילדי הגנים הודעות שיבוץ באופן זה.

לצד מהלך זה, מנגיש מינהל החינוך העירוני באופן מקוון מידע נוסף וחיוני להורים, הכולל את כל חוברות הרישום לגני הילדים ובתי הספר אשר יוצגו סמוך למועדי הרישום באתר האינטרנט העירוני.
צעדים אלה משקפים את שאיפתו של ראש עיריית רעננה, זאב בילסקי, ששם לו למטרה להנגיש המידע באופן מקוון, זמין ומכל מקום, עבור הקהילה.

הרישום לגני ילדים ובתי ספר יתקיים מיום רביעי, 21.1.2015, א’ בשבט תשע”ה, ועד ליום שלישי, 10.2.2015, כ”א בשבט תשע”ה.