בית המדרש מת”ן השרון, קהילת שבטי ישראל והמועצה הדתית רעננה מזמינים את ציבור הנשים לתפילת ראש חודש שבט מקוונת עם הלל בשירה ובניגונים. לאחר התפילה סדנה לקראת ט”ו בשבט. יום חמישי, א’ שבט, ה 14.1.21 בשעה 08:15. פרטים והרשמה באתר מתן.