Search

רחצה נפרדת בבריכה העירונית: תוספת שעות וימים.

הנהלת הבריכה העירונית הוציאה בימים אלה מכתב המופנה אל הציבור הדתי ברעננה בו הם מבשרים על הוספת ימי פעילות לשחייה נפרדת לגברים ולנשים:

ימי ראשון ללא שינוי מהמצב הקיים. תוספת ימים – גברים בימי שני, נשים בימי רביעי בשעות 19:15 – 22:15.

חבר המועצה אריה פרידמן קיבל את המכתב וזעם על כך שהסיכום עימו הופר: "המכתב הזה הפתיע אותי מאוד משום שיש לי סיכום עם ראש העיר ועם הנהלת הבריכה העירונית להכפלת השעות בימי ראשון".

פרידמן יצר מידית קשר עם מנהל הבריכה ולאחר שיחה קצרה הוסכם כי בתחילת השבוע יצא מכתב עדכון לציבור הדתי לגבי הכפלת שעות הרחצה הנפרדת בימי א' מ 3.5 שעות לנשים ו 3.5 שעות לגברים ל 7 שעות לכל מגדר.

פרידמן: "לאחר שהעירייה סיימה את בניית שלב ב' של הבריכה ולמעשה שילשה את מספר הבריכות הקיימות במתקן דרשתי שגם שעות הרחצה הנפרדת יגדלו – ולא רק בבריכה הלימודית שהיא יחסית קטנה. אני שמח כי הצלחנו להגדיל את שעות הרחצה הנפרדת מ 3.5 שעות בשבוע ל 10 שעות בשבוע – כ 200% בקירוב".

אנו מצפים לפרסומים הרשמיים של הנהלת הבריכה העירונית לגבי שעות הרחצה הנפרדת ונדווח על כך בהרחבה.

 

דילוג לתוכן