לאחר בוקר של לימוד לזכרו של רועי קליין בבית ספר התיכון, יצאה נציגות מבית הספר  מורים ותלמידים לטקס שנערך בהר הרצל בירושלים. התלמידים עמדו ליד קברו של רועי קליין בחולצות ביה”ס אמרו פרקי תהילים לזכרו ושמעו דברים על חייו ומותו, על ילדיו הגדלים בלעדיו ועל סיפור גבורתו. בטקס נכחו משפחתו, אנשי צבא, הרב הצבאי הנכנס – הרב רפי פרץ,רבים מחבריו של רועי וחברים של המשפחה. הרב יצחק פרץ, רבה של רעננה הזכיר כי בכל דור ודור ישנם אנשים העומדים במדרגת קדושה של אבות האומה וכמו שאבותינו נעמדו לצווי הקב”ה וענו “הנני”- כך עשה רועי קליין. בהשטתחותו על הרימון ובקריאת “שמע ישראל” הוא אמר לכל עם ישראל- הנני! לתלמידים הוא חזר ואמר כי זכות גדולה נפלה בחלקם לגדול לאורו של רועי קליין וללמוד בבית ספר הקרוי על שמו. יהי זכרו ברוך!