ספרו החדש של ד”ר יהושע וייסטוך, “רועה עדרו” בוחן את נושאי המנהיגות והניהול של המנהיגות היהודית בתקופת המשנה וראשית התלמוד. ערב לכבוד הוצאת הספר יתקיים ביום ראשון, ח’ בטבת, ה 16.12.18 בשעה 19:00 בבית יד לבנים רעננה.


‘רועה עדרו’ – ספר חדש ומרתק יצא לאחרונה בהוצאת ראובן מס, ירושלים, בו מנסה מחבר הספר, ד”ר יהושע וייסטוך, לענות על מספר שאלות:

איך הצליחו החכמים להנהיג את החברה היהודית? האם היו אליטה שלטונית או שהביטו על עמם בגובה העיניים? האם עשו הם שימוש ברשתות חברתיות התקפות לזמנם? כיצד התמודדו עם התנגדויות אופוזיציוניות פנימיות? ובכלל, האם מודלים ניהוליים עכשוויים יכולים להאיר את הנהגת החכמים דאז?

הספר בוחן את נושאי המנהיגות והניהול תוך כדי עיסוק בחקר תולדות החברה היהודית בארץ ישראל בתקופת המשנה ובראשית ימי התלמוד (250-70 לספירה). הספר המבוסס על מחקר מעמיק, מתבסס על ספרות חז”ל שהיא אינה היסטורית ולא מספקת תשובה הולמת לשאלות על המנהיגות ודרכי הניהול שאפיינו את הנשיאים והחכמים.

על כן, בוחן הספר החדש שאלות אלו באמצעות כלי מחקר מדעיים חדשניים מתחומי מדעי הניהול. כלים אלו אפשרו את זיהוי האישים ששימשו כמנהיגים ומנהלים, ואת התפקידים הציבוריים שמילאו שסייעו בידם לממש את חזונם ופועלם בחברה.

באמצעות שימוש בכלי מחקר מודרניים כמדעי הניהול יחד עם כלים מסורתיים מתחומי המחקר ההיסטוריים, הארכאולוגיים והסוציולוגיים, סולל הספר נתיב חדש ומביא לתובנות היסטוריות חדשות ביחס להיבטי המנהיגות, הניהול והמנהל שפעלו בתוככי חברת יהודי ארץ ישראל בעידן הנחקר. תובנות אלו מעשירות את ידיעותינו בהבנת אופי המנהיגות ודרכי התקשורת בינה לבין עצמה ובינה לבין החברה בכללה.

המחבר ד”ר יהושע וייסטוך הנו בעל תואר דוקטור לפילוסופיה מאוניברסיטת בר אילן. ד”ר וייסטוך משמש בחייו המקצועיים כסמנכ”ל כספים בקבוצת חברות במשק הישראלי. לצד עבודתו עוסק ד”ר וייסטוך בחקר מנהיגות וניהול בעת העתיקה.

“המחקר מלמד”, אומר ד”ר וייסטוך, “כי נושאי המנהיגות, הניהול והמנהל הנם נוכחים אך נסתרים במקורות התקופה. אלו באו לידי ביטוי בתחומים רבים כגון מדיניים, ניהוליים, דתיים – הלכתיים וחברתיים”.

ספריית יד לבנים ברעננה עורכת ערב לכבוד הוצאת הספר ביום ראשון, ח’ בטבת תשע”ט, 16 בדצמבר 2018.