Search

רב ואביר: הרב סר יהונתן זקס בישיבת ההסדר אורות שאול ברעננה

הרב בעל תואר האבירות נפגש עם תלמידי ישיבת ההסדר לשיחה על מנהיגות, מתוך מטרה לעודד אותם להשתלבות במנהיגות הציבורית , החברתית והתורנית בישראל.

בין השאר הדגיש הרב זקס בפני התלמידים כי "היכולת להנהיג מותנית באהבה ובהערכה עצומה לציבור אותו אתה מנהיג, וללא שיפוטיות, אלא רצון להיטיב איתו ולרומם אותו" . הרב הוסיף ואמר כי ענוה היא תכונה בסיסית אצל מנהיג, אולם "ענווה אין משמעותה לחשוב על עצמך כפחות- אלא לחשוב פחות על עצמך".

הרב יובל שרלו, ראש ישיבת ההסדר אמי"ת אורות שאול :"הרב זקס הותיר רושם עז על התלמידים גם בשל היושרה והנקיות של דבריו, האמת הפנימית שבקעה ממנו, וגם בשל טיפול בסוגיית המנהיגות מעמדה לא מתנשאת"

לרב זקס ולרב שרלו שיתופי פעולה שונים בתחומי הרוח והתורה בארץ ובבריטניה.

דילוג לתוכן