Search

רבני צוהר לרב עובדיה:"בקש מחילה מהרב סתיו"

בעקבות התבטאויות של הרב עובדיה יוסף בנוגע לבחירת הרב הראשי והגדרת הרב סתיו כ"רשע" את יו"ר הבית היהודי, נפתלי בנט כ"שונא תורה" יוצאים רבני צוהר במחאה חריפה.

במכתב שפרסמו רבני צוהר נכתב:"סגנון הדברים, תוכנם ועצם הקביעה שנאמרו על ידי אדם בלי שנעשה המעט של היכרות עם האדם אותו מלבינים ברבים מעידים על הצורך הדחוף בשנוי פני הרבנות בישראל.

עם ישראל זקוק לרבנות שתדע לחבר את היהדות אליו ולא להשניאה בחירופים וגידופים. הצינות הדתית אינה זקוקה לאישורים של מאן דהוא לגדולי התורה שלה והיא תדע להנחיל את מורשתה הציונית – יהודית לעם ישראל כולו.

אנו קוראים לרב יוסף לעשות תשובה ולבקש מחילה אחרי שכשל בעוון הלבנת פנים ברבים. וידועים דברי חז"ל על חומרת עונש הנכשל בעוון זה".

 פורסם לראשונה בדתילי-ישראל.

דילוג לתוכן