Search

רבנים ואישי ציבור דתיים מגנים את מעשה הונדליזם בבית הכנסת הרפורמי ברעננה

בשנה האחרונה חווים בתי כנסת וקהילות ברעננה, מכל הזרמים, מעשי ונדליזם כשהאחרון שבהם התרחש בשבוע שעבר כנגד קהילת רענן מהזרם הרפורמי. בשל פגיעות חוזרות ונשנות אלה יזמו סגן ראש העיר אריה פרידמן וקבוצת רבני קהילות עצומה לגינוי פומבי למעשי האלימות.

על העצומה חתמו רב העיר, הרב פרץ, רבני קהילות ברעננה, חברי מועצת העיר מטעם הרשימה הדתית ויו"ר המועצה הדתית. יש לציין כי חלק מרבני הקהילות שהיו שותפים ליוזמת הגינוי סבלו גם הם מונזליזם בבית הכנסת בו הם מכהנים.

כאמור בראש החותמים עומד רב העיר, הרב פרץ, שאף הוסיף בכתב ידו את הפסוק "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום".

פרידמן: "למרות שלהערכתי מדובר בונדליסטים שאין להם שום קשר לציבור הדתי הרגשתי צורך לצאת בגינוי ספציפי לאירוע שהתרחש כנגד הקהילה הרפורמית משום שאם יש מאן דהוא – עם כיפה או בלי כיפה – שמסכים עם מעשה זה, חשוב שידע שדעת תורה מכל הגוונים המרכיבים את הציבור הדתי מגנה את המעשה ואת המזדהים עם המעשה. ברצוני להדגיש כי פגיעה בכל אדם באשר הוא ובכל יהודי בעל כל דיעה שהיא הינה הרמת יד כנגד תורה וכנגד שמיים".

ההערכה של פרידמן היא כי לא מדובר בפגיעה על רקע תודעה דתית כי אם על רקע חוסר תודעה כל שהיא וכי מדובר בגורמים חסרי חינוך וחסרי תרבות, משולי החברה אשר מבצעים מעשים אלה מתוך שעמום ומתוך ניתוק מערכים, לכן הוא קורא לגורמי האכיפה לאתר את המבצעים ולמנוע הישנות מעשים כגון אלה בעתיד.

 

"אנו, רבנים ואנשי ציבור מהמגזר הדתי ברעננה, מגנים בחריפות את מעשה הונדליזים שהתרחש השבוע כנגד קהילת רענן.

מעשה זה מצטרף למעשי אלימות נוספים שהתרחשו בעיר כנגד בתי כנסת ומקומות נוספים ברעננה. מעשה זה כמו מעשי אלימות אחרים מצערים את כולנו ואנו מדגישים שתורת ישראל מגנה כל מעשה של אלימות ופגיעה בזולת.

אנו קוראים לאנשי הציבור להפעיל את השפעתם כדי למגר את תופעת האלימות בעירנו, ולפעול למען האחווה בין איש לרעהו כמסורת ישראל.

עירנו רעננה הצטיינה כל השנים בסובלנות ודו קיום וחובה על כולנו לדאוג להמשך מצב זה.

"דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום".

על החתום (לפי הא-ב):

הרב יצחק פרץ – רב העיר

הרב שלמה אישון – רב מזרח העיר

הרב בן ציון בליצקי – יו"ר המועצה הדתית

הרב דניאל בלר – קהילת "שבטי ישראל"

הרב אהרון ברקוביץ – קהילת "משכן אורי"

שלמה לישא – חבר מועצת העיר

הרב יעקב מאיר – קהילת "לכו נרננה"

הרב רונן נויברט – קהילת "אוהל ארי"

הרב שאול פרבר – קהילת "נתיבות"

יואל עזרזר – חבר מועצת העיר

אריה פרידמן – סגן ראש העיר

אושרה קורן – חברת מועצת העיר וראש מת"ן

הרב צבי קורן – קהילת "כינור דוד"

הרב אביחי קצין – קהילת "שטיבל אמונה"

 

בתמונה: הונדליזם בקהילת רענן (התמונה באדיבות התנועה הרפורמית).

דילוג לתוכן