Search

ראש העיר לשר השיכון : "שנה הקריטריונים לדיור מוזל" !!

נוכח המחאה הציבורית הגדלה פנו ראש העיר רעננה נחום חופרי, המכהן כיו"ר ועדת החינוך בשלטון המקומי וראש עיריית ראש-העין, משה סיני, המכהן כיו"ר ועדות התכנון האסטרטגי, ההדרכה, והחוץ בשלטון המקומי, לשר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס בבקשה לשינוי הקריטריונים לקבלת הדיור המוזל, כך שכל זוג צעיר, החל מיום נישואיו, עם ילד או שניים יהיו זכאים להטבות בדיור.

כיום, הקריטריונים לדיור מוזל ובר השגה מראים עדיפות גבוהה למשפחות עם 6-7 ילדים. ראש עיריית ראש-העין, משה סיני וראש העיר רעננה, נחום חופרי, החליטו לפעול לשנות את הקריטריונים: "האם צריך להמתין עד שהזוגות הצעירים יביאו חמישה-שישה ילדים, ייכנסו למעגל העוני, ורק אז נאפשר להם לקבל דיור מוזל? זה אבסורד שאין כדוגמתו, אנו דואגים לכלל הזוגות הצעירים: גם לדתיים וגם לחילוניים".

ראש העיר רעננה, נחום חופרי, ציין כי "רק כך, נוכל לעזור לזוגות הצעירים, לסטודנטים וצעירים שידם אינה משגת לרכוש דירה או לשכור דירה במחירים מופקעים, בוודאי שלא כפתרון 'בשלוף' לבעיות הדיור לכלל תושבי המדינה".

ראש עיריית ראש העין משה סיני, הדגיש כי "יושבי האוהלים אינם בעלי שישה ילדים אלא זוגות צעירים 'טריים' ועלינו לדאוג למצוקתם".

 

דילוג לתוכן