Search

ראש העיר בדרך לכנסת.

מתמודד חדש מצטרף למירוץ על מקום ברשימה לכנסת מטעם מפלגת "העבודה" בראשות שלי יחימוביץ. ראש העיר נחום חופרי הכריז על כוונתו להתמודד בפריימריס במסגרת מפלגת העבודה שיתקיימו בסוף נובמבר.

חופרי, החבר במפלגת "העבודה" שנים רבות, מונה לאחרונה לתפקידים מרכזיים בתהליך ההבראה של המפלגה ומשתף פעולה בצורה הדוקה עם יו"ר המפלגה שלי יחימוביץ המעוניינת לראות אותו מתברג בצמרת הרשימה.

מבחינה מעשית, ראש עיר שמתמודד לכנסת אינו חייב להתפטר מתפקידו אלא עד לאחר שמתברר אם אכן נבחר. באם יבחר, יתפטר מראשות העיר לאחר היוודע תוצאות הבחירות ואם לאו – ישאר בתפקידו.

במידה וחופרי יבחר כחבר כנסת ויתפטר מתפקיד ראש העיר יכנס לתוקף סעיף מיוחד בחוק הרשויות המקומיות. בדרך כלל עם התפטרות ראש עיר נערכות בחירות מיוחדות שלא במועדן כפי שנעשה בעת שראש העיר הקודם זאב ביילסקי התפטר ב 2005 לטובת תפקיד יו"ר הסוכנות היהודית. בבחירות אלה גבר חופרי על חיים ברוידא. באם אכן יתפטר חופרי מתפקידו הרי שמדובר בהתפטרות בתוך השנה שלפני הבחירות המוניציפליות. במקרה זה לא מתקיימת מערכת בחירות כי אם מועצת העיר מתכנסת ובוחרת לתפקיד אחד מחבריה המשמש כראש העיר עד לתאריך הבחירות המוניציפאליות שנקבעו לאוקטובר שנה זו.

מיד עם החלטתו להתמודד לכנסת, הוציא חופרי מכתב לעובדי העיריה בו כתב "לאחר שנים רבות של עשייה ציבורית, מתוכן 26 שנים בצה"ל ובמערכת הביטחון, ובמשך 16 שנה בתחום החינוך, ובראשות העיר רעננה, החלטתי להתמודד על מקום ברשימת מפלגת 'העבודה' לכנסת ה- 19, כדי לקחת חלק בקביעת המדיניות ברמה הלאומית ולתרום מניסיוני לקדם את איכותהחיים של אזרחיה של מדינה ישראל.

אני מאמין, שמדינת ישראל חייבת לשוב ולדאוג לאזרחיה ולהחזיר את הערכים המכוננים שעליהם נוסדה המדינה ועליהם חונכנו ובראשם הערבות ההדדית, אחדות העם וחברה צודקת. הביטחון שלנו תלוי לא רק בעוצמתו של צה"ל, אלא גם ובעיקר בערכים אלו ובחינוך שננחיל לדורות הבאים.

במהלך החודשים הקרובים, אמשיך לכהן כראש העיר רעננה וביחד אתכם, צוות העובדים המקצועי והמסור, נמשיך להוביל את העיר להישגים רבים נוספים".

 

דילוג לתוכן