Search

ראשי מועצות דתיות יגבשו רשימת מועמדים מועדפת לפריימריס הקרובים.

פורום ראשי המועצות הדתיות מתארגן לקראת הבחירות הפנימיות במפלגת "הבית היהודי" המתקיימות במחצית ינואר. עשרות ראשי מועצות וחברי מליאה במועצות הדתיות מרחבי הארץ, שחלקם הגדול הינם חברי מרכז המפלגה של "הבית היהודי", מתאמים ביניהם עמדות ומגבשים רשימת מועמדים מועדפת לפריימריס הקרובים. 

אריה פרידמן, יו"ר המועצה הדתית ברעננה שנטל חלק בפגישה מדגיש כי "החלטנו לתאם עמדות בנוגע לרשימת המועדפים על ידנו לפריימריס הקרובים. מאחורי כל אחד מהחברים מצויה קבוצת מתפקדים מכובדת, וקיבלנו החלטה משותפת לבחור באלו שלתפישתנו יפעלו ביתר שאת על מנת לשמור על נושאי הליבה המהותיים והדחופים שעומדים על סדר היום של שירותי הדת בישראל. אני מדגיש- נפעל ללא משוא פנים ושיקולים צרים על מנת לגבש רשימה שתדאג בצורה המיטבית להמשך ההתחזקות והאחיזה של המגזר הדתי לאומי במועצות הדתיות".

עוד מדגיש פרידמן בדבריו כי "בשבועיים הקרובים נקיים מרתון פגישות עם המועמדים השונים בהן נבחן את תפישת עולמם בכל הנוגע לנושאי דת ומדינה הנוגעים לעבודתנו, כשלאחריה נוציא באופן מסודר לפעילים את המלצתנו על המועמדים שבהם אנו תומכים".

כאמור, במהלך הפגישה שהתקיימה הבוקר העלו החברים מספר סוגיות הדורשות טיפול מיידי ובנוסף החליטו כי יפעלו ביתר שאת על מנת להבטיח את המשך חיזוקה של המפלגה בכנסת הבאה.

דילוג לתוכן