המפגש הקרוב במסגרת בית המדרש ראשון בשרון  יעסוק בנושא “מחלוקת לשם הכלה” – תפיסת האמת והשלום בחז”ל ובספרות הקבלה. עם הרב יעקב נגן. יום ראשון, כד’ אדר, ה- 11.3, בשעה 20:30 בבית מתן השרון.