המועצה הדתית רעננה יצאה בקריאה לתושבי העיר לצאת ולהתחסן נגד נגיף הקורונה. על הקריאה חתומים רב העיר הרב יצחק פרץ, רב מזרח העיר הרב שלמה אישון, יו”ר המועצה הדתית אריה פרידמן ו 22 רבני קהילות בתי הכנסת בעיר. “ונשמרתם מאוד לנפשותיכם!”.