(צילום: מת”ן השרון)

קריאת מגילה לנשים על ידי נשים

ליל פורים, בשעה 20:15

קהילת כינור דוד

בית הנוער, רח’ אחוזה פינת רח’ השרון, רעננה

יום פורים, בשעה 9:30

קהילת כינור דוד

בית הנוער, רח’ אחוזה פינת רח’ השרון, רעננה

Matan

Women’s Megillah Reading

Purim Evening, at 8:15 p.m.

Kehillat Kinor David

Beit HaNoar, Ahuza and HaSharon Streets, Raanana

Purim Morning,at 9:30 a.m.

Kehillat Kinor David

Beit HaNoar, Ahuza and HaSharon Streets, Raanana

Information: פרטים:

09-742-0077; raanana@matan.org.il ; www.matanhasharon.org.il