Search

קרוב ל 1,200 מתפקדים למפד"ל ברעננה.

ועדת המפקד והבחירות פרסמה בימים אלה את ספר הבוחרים של "המפדל-הבית היהודי" וזאת לאחר שהסתיים תהליך התפקדות שערך מספר חודשים. בקשנו מאריה פרידמן, יו"ר המפד"ל ברעננה וחבר ועדת המפקד והבחירות הארצית, לקבל מעט נתונים על המפקד.

פרידמן: "כעת עם סיום תהליך ההתפקדות אנו פותרים את הבעיות האחרונות של מתפקדים שלא נקלטו וכפינו על חברת המפקד לתת פתרון לכל מתפקד. לאחר תהליך בדיקה חוזרת של כל הטפסים וסיום הליך הערעורים אכן התווספו כאלפיים מתפקדים שלא נקלטו במערכת וכעט אנו עומדים על למעלה מ 54,000 מתפקדים".

בשבוע הבא יתפרסמו שמות המועמדים לתפקידים השונים החל מיו"ר המפלגה, הרשימה לכנסת, הצירים שכל ישוב שולח לועידה וחברי מועצות הסניפים. בכ"א חשון, ה 6 לנובמבר יתקיים יום הבחירות ליו"ר המפלגה וכעבור שבוע בכ"ח חשון, ה 13 לנובמבר יתקיים יום הבחירות לכל שאר ההתמודדויות.

אריה פרידמן: "ברעננה קיימנו חריש עמוק על מנת לפקוד את כל מי שמעוניין להצטרף למפד"ל. יש לזכור שדתיים רבים התפקדו לליכוד בנסיון להשפיע על העמדות המדיניות של נתניהו, ובכל זאת הגענו להישג מרשים של כ 1,200 מתפקדים כולל כמאה שרשומים ברחבי הארץ בישיבות הסדר ומוסדות דומים לאור החלטת הועדה כי בחורי הישיבות יוכלו להצביע בקלפי הקרוב למוסד הלימודים שלהם. לשם השוואה, בהתפקדות הקודמת לפני כשבע שנים התפקדו ברעננה כ 800 איש. מדובר בגידול של 50%. בהשוואה ל 1,200 מתפקדי ליכוד ו 700 בלבד ל'עבודה' ברעננה, מדובר בהצלחה אדירה של המפלגה הציונית דתית בעיר".

פרידמן מסכם: "בסיום תהליך הבחירות יעמוד יו"ר מפלגה שיחזיר את המפד"ל למקומה הטבעי בחברה הישראלית ולעמדות ההשפעה סביב שולחן הממשלה. בנוסף תבחר נבחרת של חברי כנסת ציונים דתיים שיעמידו במרכז העשיה שלהם את החוט המשולש שלעולם לא ינתק – עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל".

 

דילוג לתוכן