קהילת משכן מיכאל והמועצה הדתית רעננה מזמינים את הציבור לסדרת שיעורים בהלכות שמיטה מפי רב מזרח העיר, הרב שלמה אישון. ימי שלישי החל מי”ט תמוז, ה 29.6 בשעה 20:30 בבית הכנסת משכן מיכאל.