Search
שנת שמיטה - שיעור הרב אישון

קרבה שנת השבע

קהילת משכן מיכאל והמועצה הדתית רעננה מזמינים את הציבור לסדרת שיעורים בהלכות שמיטה מפי רב מזרח העיר, הרב שלמה אישון. ימי שלישי החל מי"ט תמוז, ה 29.6 בשעה 20:30 בבית הכנסת משכן מיכאל.


דילוג לתוכן