Search

קמחא דפסחא: מבצע הגמ"ח העירוני לקראת חג הפסח.

כמידי שנה יוצאים קהילות בתי הכנסת ברעננה בארגון מבצע "קמחא דפסחא" עירוני. במבצע יחולקו חבילות מצרכים לחג למעל 1,200 משפחות נזקקות מקרב תושבי העיר, עיירות פיתוח ומשפחות חיילים מ-4 גדודים בצבא.

עלות כל חבילה היא כ- 375 שקל כשחבילת המצרכים שתקבל כל משפחה שוות ערך לפי ארבע או חמש. תקציב קמחא דפסחא מגיע מתרומות של תושבי רעננה כשקהילות בתי הכנסת בעיר מגייסות את הכספים ואליהם מצטרפים גופים נוספים בעיר. על מנת לעמוד ביעד של הענקת כל מצרכי החג ל 1,200 משפחות, יש לגייס כחצי מליון שקל.

המארגנים פונים למתפללי בתי הכנסת בפרט ולתושבי רעננה בכלל להרים תרומה אישית למצווה חשובה זו. כמו כן דרושים מתנדבים לאריזת חבילות החג ולהובלתן לבתי המשפחות.

יום האריזה יתקיים ביום רביעי, ב' ניסן, ה 6 לאפריל משעה 9:00 עד 15:00 במחסן ליד בית הכנסת "היכל בנימין" ברחוב קצין. דרושים בני נוער מכיתה ו' ומעלה כולל תיכון. ימי החלוקה יתקיימו בימי רביעי וחמישי, ב'-ג' ניסן, ה 6-7 לאפריל – דרושים מתנדבים עם רכבים. לכל נהג יצורף חייל שיסייע בחלוקה.

דילוג לתוכן