לקראת הבחירות לעירייה המתקיימות ב 30.10, הוציא מנהל הבחירות הודעה בדבר דרכי הצבעה עבור תושבים המוגבלים בניידות. להלן רשימת מיקומי הקלפיות הנגישות למוגבלי ניידות.