Search

קייטנות הקיץ!

העיר רעננה הצטרפה לפרויקט הארצי שיזם שר החינוך ברוח משרד החינוך תוך שיתוף פעולה בין האגף לחינוך משלים ומינהל החינוך בעיר, עם 75% מילדי כיתות א'-ב' ברעננה נרשמו לבתי הספר של החופש הגדול.

מטרתה של התוכנית המהפכנית היא להאריך את שנת הלימודים בשלושה שבועות ולהקל את הנטל על ההורים העובדים.

התוכנית מיועדת לתלמידי הכיתות א'-ב' בתאריכים 1.7.2014 – 21.7.2014, בימים א'-ה' בין השעות 8:00 – 13:00, בבתי הספר היסודיים בעיר.

מחיר השתתפות בפרויקט בתי הספר של החופש הגדול הוא 450 ש"ח לתלמיד, מחיר הזול בכ-80% ממחירה של קייטנה ממוצעת.

ראש העירייה, זאב בילסקי: "זוהי יוזמה נהדרת של שר החינוך שי פירון ובירכתי אותו עליה באופן אישי. אני שמח שמעמידים בפני הורי רעננה את האפשרות הזאת ושמח שהם לוקחים אותה בשתי ידיים ושולחים את ילדיהם. אנחנו תמיד לשירותם".

מידע עבור שאר הקייטנות ניתן למצוא באתר העיריה באגף לחינוך משלים.

דילוג לתוכן