Search

קורס פיתוח מנהיגות והעצמה, ביוזמת מרכז מעגלי משפח"ה – המרכז למשפחות חד הוריות, ייפתח בסוף החודש ברעננה

הקורס ייפתח ב- 28.11.2012 במרכז קהילתי חדש, רח' אוסטרובסקי 14, מיועד למשפחות חד הוריות מרעננה במטרה לגבש מתוכן צוות פעילים שיפעל לקידום צורכיהן. הקורס יועבר בהנחיית יועצת ארגונית מטעם מכון יוספטל ובליווי עובדת סוציאלית קהילתית, זאת בעלות סמלית של 50 ₪ בלבד.

במהלך הקורס יינתנו למשתתפים מלוא הכלים והידע בנושא מנהיגות, הובלת שינויים תקשורת והעצמה. בין היתר יתבסס הקורס על למידה ועשייה בשטח, התנסות אישית וחווייתית, משחקי תפקידים, הרצאות, סימולציות, ובניית פרויקטים לשיפור איכות החיים של המשפחות החד הוריות בעיר. בין נושאי הקורס – ניהול תקשורת בינאישית, היכרות עם הכוחות והיכולות העצמיות ואיתור ומיפוי צורכי אוכלוסיית המשפחות החד הוריות. לאחר הקורס יתקיימו מפגשים של צוות הפעילים בליווי אנשי מקצוע, אחת לשבועיים, בהם תתבצע חשיבה ועשייה משותפת.

בימים אלו מתקיימת ההרשמה לקורס, הקבלה מותנית בראיון מקדים. הקורס מיועד לגברים ונשים. לפרטים ולקביעת מפגש מקדים: 09-7610762, livnatr@raanana.muni.il

הקורס לפיתוח מנהיגות והעצמה, הינו אחד משורת פעילויות תכניות ואירועים המונהגים ברעננה ביוזמת מרכז מעגלי משפח"ה, הפועל בשיתוף האגף לשירותים חברתיים וויצו רעננה. המרכז מספק מענה לצרכים הייחודיים של המשפחות החד-הוריות בתחום החברתי והרגשי, וכן מעניק מידע על זכויותיהן. כתובת המרכז: מרכז "מעגלי משפחה". בית ויצו קלאוזנר 3 רעננה, טל': 09-7610762

 

דילוג לתוכן