עדיין לא רכשתם סט ארבע מינים? יש לכם הזדמנות לקיים את מצוות נטילת לולב כשכל ההכנסות קודש למשפחות נזקקות ברעננה באמצעות קרן “רועי לא אחסר!”.
עמדת מכירה בבית כנסת “יוסף שלום” (עולי לוב), רחוב שבזי 13 רעננה. המכירה במשך כל ימי השבוע כולל ערב חג. רכישת ארבע מינים מוחרגות מאיסור סגר הקורונה אך ניתן גם להזמין משלוחים 050-5244616 וב 058-7860865.