Search

קהילת עדת בני ישראל: הרב הראשי דוד לאו.

קהילת עדת בני ישראל המאוחדת מזמינה את הציבור לשיעור מאת הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו בנושא "שובה ישראל עד ה' אלוקיך". 

שבת אחר הצהרים פרשת "כי תצא", י"ד באלול תשע"ה (29.8.2015) בשעה 17:00, בית כנסת "עדת בני ישראל", רח' אברבנאל 7, רעננה.

לאחר שיעורו של הרב הראשי – שיעור מפי ד"ר יאיר פרידמן.

דילוג לתוכן