Search

קהילת לכו נרננה: הכנסת ספר תורה על ידי משפחת שפיגלר.

ביום חמישי בערב, ב' באלול, הכניסה קהילת לכו נרננה ספר תורה שנתרם על ידי אייבי ושרה שפיגלר במעמד מרגש, ברוב הדר, פאר ושמחה . הספר נכתב לעילוי נשמתם של רב' קלמן קולמינוס ורחל גיטה הוריו של אייבי.

את כתיבת האותיות בספר התורה סיימו בביתם של אייבי ושרה שפיגלר ומשם המשיכו לבית הכנסת לכו נרננה לטקס הכנסת ספר התורה ברוב עם. אייבי הנחה את הערב והחזן אבשלום כץ ובנו של אייבי, עמיחי, עברו לפני התיבה בקטעי חזנות משותפים.

לאחר הכנסת ספר התורה סיפר אייבי על גבורותיהם של הוריו, ניצולי שואה אשר למרות זוועות אושוויץ לא התייאשו והמשיכו באמונה השלמה בקב"ה. כך חינכו את ילדיהם וזכו בחייהם לראות נכדים ונינים ממשיכים בדרך התורה והמצוות. אחיו של אייבי, סולי (שאול) סיפר גם על הזכרונות הרבים שמלווים אותו בחייו כיום בזכות הוריו והנכד הבכור, אלי דיבר על הזכות הגדולה לשהות במחיצת הזיידה (סבא) והבובה (סבתא) וללמוד מהם על מה שעברו בחייהם ועל גבורותם ועוז רוחם.

בסיום הערב עבר הקהל הרב מבית הכנסת לחצר משפחת פרידמן הסמוכה בה התקיימה סעודת מצווה שהוכנה על ידי "המטבח של שרה" שבבעלותה של שרה שפיגלר בעלת השימחה. ממראה הסועדים ניכר היה כי האוכל ערב לחיכם. את הערב ליוו הזמרים אבשלום כץ ובנו שלמה כץ.

דילוג לתוכן