סדרת המפגשים עם רבני ישיבת הר עציון ישיבת הר עציון –עיונים במעגל השנה ברעננה ואזור השרון עם מו”ר הרב ד”ר אהרן ליכטנשטיין ראש ישיבת הר עציון וד”ר טובה ליכטנשטיין מפגש ייחודי על חינוך ומשפחה בעולם המודרני בהנחיית הרב ד”ר בני לאו

דברי פתיחה: הרב רונן נויבירט

יום ראשון כ”א אייר  13.5 (בבית הכנסת אוהל ארי)רבוצקי פינת יערה בשעה 20:45

לע”נ הרב אהרן שמואל בן יצחק יעקב גלמן ז”ל