Search

קהילת אהל ארי: ניגוני הימים הנוראים מחצר חסידות מודז'יץ

ארשת שפתינו 

מודז'יץ ניגוני הימים הנוראים מחצר חסידות מודז'יץ

ערב מיוחד של התעלות באומר ובשיר מחצר חסידות מודז'יץ לקראת הימים הנוראים ניגונים, סיפורים, אמרות, דברי תורה, תולדות והווי חסידות מודז'יץ בעבר ובהווה

את הערב ינחה ר' אבי טיילור מנהל המכון לתיעוד ושימור ניגוני מודז'יץ

על הפסנתר: אסף נווה שלום

הערב יתקיים במוצאי שבת קודש פרשת כי תבוא ח"י אלול תשע"א (17.09.11) בבית הכנסת 'אהל ארי' רח' רבוצקי 98 פינת רח' יערה, רעננה בשעה 21:15

הכניסה חופשית

מפאת כבוד בית הכנסת וקדושת האירוע הישיבה נפרדת לגברים ונשים

בערב ניתן יהיה להשיג דיסקים מארכיון המכון לתיעוד ושימור ניגוני מודז'יץ.

הארוע הנו פרי של שיתוף פעולה בין עיריית רעננה, בית הכנסת אהל ארי והמכון לשימור ותיעוד ניגוני מודז'יץ.

 

דילוג לתוכן