Search

קבלת שבת בצוק איתן.

בערב שבת שעברה, פרשת פנחס, התכנס הציבור לתפילת קבלת שבת ברחובה של עיר.

ביוזמת קהילת "עדת בני ישראל" וקהילת "עלומים", התקיימה התפילה ברחבת בית הספר דקל, ברחוב שברץ. הציבור התפלל יחדיו ברוממות רוח ובאחדות למען תושבי מדינת ישראל, למען שלומם של חיילי צה"ל והודיה על הניסים הפוקדים אותנו יום יום.

את התפילה כיבדו בנוכחותם רבני הקהילות – הרב אביחי קצין והרב שלמה אישון, שר הכלכלה והדתות נפתלי בנט, סגן ראש העיר חיים גולדמן ויו"ר המועצה הדתית אריה פרידמן.

שליחי הציבור בתפילה אשר סחפו את הציבור לתפילה מרוממת ומלאת כוונות היו צביקה גרינליק ומשה בן אהרון. הרב אביחי קצין נשא דברי תורה מחזקים לכלל הציבור – "ה' עז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום".

דילוג לתוכן