Search
תוכנית חינוך לאוכל מעצימה את הילדים לבחור אוכל טרי וטעים שנים מאוחר יותר

צנע קשור לירידה של כמעט חצי שנה בתוחלת החיים בבריטניה

קיצוצי הוצאות הצנע של הממשלה עלו לאדם הממוצע בבריטניה כמעט חצי שנה בתוחלת החיים בין 2010 ל-2019, על פי נייר עבודה חדש שפורסם היום (ד', 19 ביוני) על ידי בית הספר לכלכלה ומדעי המדינה בלונדון (LSE) המכון הבינלאומי לאי-שוויון ונכתב על ידי חוקרים מ-LSE וקינגס קולג' בלונדון.

המחקר מצא כי תוחלת החיים ירדה בממוצע בחמישה חודשים לנשים ושלושה חודשים לגברים. זה שווה לכ-190,000 מקרי מוות עודפים, או עלייה של שלושה אחוזים בשיעורי התמותה במהלך התקופה.

הגורמים האחראים למקרי המוות הללו כוללים 'מוות של ייאוש' מהרעלת סמים. שינויים בהוצאות הבריאות וברווחה היוו 1,000 מקרי מוות כאלה שהיו ניתנים למניעה – כשלושה אחוזים מכלל מקרי המוות מהרעלת סמים באנגליה ובוויילס בין 2010 ל-2019.

גורם נוסף לעלייה בשיעור התמותה היה הירידה באיכות התגובה של אמבולנס במהלך שנות הצנע. בשנת 2008 אמבולנסים הגיעו למקום תוך 19 דקות עבור 96.6 אחוז מקריאות החירום, אך עד 2017 זה ירד ל-89.6 אחוזים. חלק מהירידה הזו נבעה משינויים בהוצאות הבריאות, וכתוצאה מכך למעלה מ-35,000 אנשים נמצאים בסיכון גבוה יותר לתמותה.

רמת מקרי המוות העודפים כתוצאה מצעדי צנע מהווה הפסד משמעותי מאוד לחברה.

וההערכות שלנו צפויות להיות שמרניות. ההשפעות האמיתיות של הצנע עשויות להיות חמורות ומתמשכות אף יותר בהתחשב בכך שההשפעה של הרפורמות הללו גדלה עם הזמן. מצוקה כלכלית יכולה, למשל, להוביל לשינויים באורח החיים ובתזונה אשר עשויות להיות בעלות השלכות בריאותיות חשובות אשר מתבררות רק במהלך תקופה של כמה עשורים.

השלכות ארוכות טווח אלו משמשות אזהרה ברורה לגבי הצורך לשקול את ההשפעה העתידית של כל מדיניות שמתבצעת היום".

ד"ר יונתן ברמן, מרצה לכלכלה בקינגס קולג' בלונדון ועמית אורח במכון הבינלאומי לאי-שוויון של LSE, וממחברי נייר העבודה

המחקר גם גילה שהפערים האזוריים בתוחלת החיים ברחבי בריטניה התרחבו. לפני 2010, פער תוחלת החיים הממוצע בין אזורים שנפגעו יותר ופחות היה יציב ועומד על כ-1.6 שנים, אך עד 2019 פער זה התרחב ל-1.9 שנים. צפון מזרח אנגליה, מזרח מידלנדס, דרום ויילס ואזור העיר גלזגו היו בין הנפגעים הקשים ביותר.

החוקרים השוו בין מחוזות רשויות מקומיות ברחבי בריטניה שחוו רמות שונות של צנע, הן לפני ואחרי יישום צעדי הצנע של 2010. זה איפשר להם לזהות שינויים בתוחלת החיים ובשיעורי התמותה במהלך שנות ה-2010, שככל הנראה ניתן לייחס לאמצעי צנע ולא להבדלים קיימים בין המחוזות.

דילוג לתוכן