Search
Study: A 5:2 Intermittent Fasting Meal Replacement Diet and Glycemic Control for Adults With Diabetes

צום לסירוגין מתעלה על תרופות מסורתיות בניהול סוכרת מוקדמת מסוג 2

ניסוי קליני אקראי נערך על מבוגרים סינים עם סוכרת מוקדמת מסוג 2 כדי לבחון את היעילות של דיאטת החלפת ארוחה בצום לסירוגין בשליטה ברמות הגלוקוז בדם.

המחקר פורסם ב רשת JAMA פתוחה.

מחקר: דיאטת החלפת ארוחה בצום 5:2 לסירוגין ושליטה גליקמית למבוגרים עם סוכרת

רקע כללי

סוכרת מסוג 2 הפכה למשבר בריאותי ציבורי גדול ברחבי העולם. על פי דו"ח הפדרציה הבינלאומית לסוכרת שפורסם בשנת 2021, כ-537 מיליון מבוגרים חיים עם סוכרת מסוג 2 ברחבי העולם.

בסין יש את השכיחות הגבוהה ביותר של סוכרת בעולם. המדינה ראתה עלייה של 56.6% במבוגרים חולי סוכרת בין 2011 ל-2021. השכיחות הנוכחית של סוכרת בסין היא 12.4%. יתרה מכך, כ-50% מכלל האוכלוסייה הסינית סובלים מעודף משקל או השמנת יתר.

השמנת יתר ועודף משקל הם גורמי הסיכון העיקריים להתפתחות סוכרת. נצפה שניתן להשיג שיפור בשליטה הגליקמית והפחתה במינון התרופות נגד סוכרת באמצעות הפחתת משקל הגוף.

החלפת ארוחה היא אסטרטגיית הרזיה רבת ערך שבה מזון או משקה ארוזים מראש מוחלפים בארוחה אחת או יותר. ניסויים קליניים אקראיים קיימים הראו כי החלפת ארוחה יעילה יותר מאשר דיאטות אחרות בהשגת ירידה במשקל.

בניסוי קליני אקראי זה, מדענים חקרו האם שילוב של דיאטת צום לסירוגין 5:2 ודיאטת החלפת ארוחה יכולה לשלוט ביעילות ברמות הגלוקוז בדם ולהפחית את משקל הגוף במבוגרים סינים שמנים או עודף משקל עם סוכרת סוג 2 מוקדמת.

דיאטת צום לסירוגין 5:2 כוללת שני ימי צום לא רצופים (רבע מצריכת האנרגיה של דיאטה רגילה) וחמישה ימים של צריכה רגילה בשבוע.

ללמוד עיצוב

ניסוי קליני אקראי זה נערך על סך של 405 מבוגרים סינים עם סוכרת מסוג 2 שאובחנה לאחרונה, שלא השתמשו באף תרופות נוגדות סוכרת או ירידה במשקל בשלושת החודשים האחרונים.

המשתתפים סווגו באופן אקראי לשלוש קבוצות, כל אחת קיבלה מטפורמין, אמפגליפלוזין או תחליף ארוחה 5:2. הטיפול נמשך 16 שבועות.

המשתתפים בקבוצת החלפת ארוחה 5:2 צרכו מנה אחת של מוצר דל אנרגיה במקום כל שלוש הארוחות הרגילות במשך יומיים לא רצופים. בחמשת הימים הנותרים, הם צרכו ארוחת בוקר וצהריים לפי בחירתם, אך אכלו מנה אחת של מוצר תחליפי ארוחה לארוחת ערב.

פרמטרים שנותחו לאחר תום תקופת הטיפול בת 16 השבועות כללו המוגלובין מסוכרר (מדד לבקרה גליקמית), משקל גוף, פרמטרים אנתרופומטריים ופרמטרים ביוכימיים.

תצפיות חשובות

הירידה הגבוהה ביותר ברמת ההמוגלובין המסוכרר נצפתה בקבוצת החלפת ארוחה 5:2 בהשוואה לזו בקבוצת המטפורמין וקבוצת האמפגליפלוזין. עם זאת, לא נצפה הבדל משמעותי ברמת ההמוגלובין המסוכרר בין חולים שטופלו במטפורמין לבין חולים שטופלו באמפגליפלוזין.

למעט חולים בני 60 ומעלה, השיפור בשליטה הגליקמית עקב החלפת ארוחה 5:2 נצפה בכל המשתתפים, כולל חולים עם השמנת יתר או עודף משקל.

שיעור החולים שהגיעו לרמות המוגלובין מסוכרר של פחות מ-7% או 6.5% היה גבוה משמעותית בקבוצת החלפת ארוחה 5:2 בהשוואה לזה בקבוצות המטפורמין והאמפגליפלוזין.

כ-76% מהמשתתפים בקבוצת החלפת ארוחה 5:2 שמרו על רמת המוגלובין מסוכרר של פחות מ-6.5% ב-8 שבועות לאחר הטיפול. רמת הגלוקוז בדם בצום הופחתה גם היא ב-30.3 מ"ג/ד"ל בקבוצת החלפת ארוחה 5:2.

ירידה משמעותית יותר במשקל הגוף, היקף המותניים והירכיים, ולחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי נצפתה בקבוצת החלפת ארוחה 5:2 בהשוואה לשתי הקבוצות האחרות.

לגבי פרופיל הבטיחות, נמצא כי החלפת הארוחה ב-5:2 גורמת לעצירות בחולה אחד ולהיפוגליקמיה ב-8 חולים, שיכולה לנבוע מתזונה דלת אנרגיה.

בקבוצת המטפורמין, 26 חולים חוו תסמינים קלים של מערכת העיכול, ו-8 חולים סבלו מהיפוגליקמיה. בקבוצת ה-empagliflozin, שלושה חולים חוו תסמינים בדרכי השתן, חמישה חולים סבלו מהיפוגליקמיה, ומטופל אחד דיווח על תחושת צמא.

תופעות לוואי חמורות, כולל פריחה חמורה ואשפוז עקב עלייה ברמות הקטון בדם, נצפו בשני חולים בקבוצת האמפגליפלוזין. עם זאת, סיבוכים אלה נפתרו לאחר הטיפול.

משמעות המחקר

המחקר מגלה כי אסטרטגיית החלפת ארוחה של 5:2 למשך 16 שבועות יכולה לשפר ביעילות את השליטה הגליקמית ולהפחית את משקל הגוף בקרב אנשים סינים הסובלים מהשמנת יתר או עודף משקל עם סוכרת מסוג 2 שאובחנה לאחרונה.

התערבות תזונתית זו מציגה יעילות גבוהה יותר בניהול סוכרת והשמנת יתר מאשר שתי תרופות אנטי-סוכרתיות, מטפורמין ואמפגליפלוזין.

המחקר נערך על חולי סוכרת שלא נטלו תרופות נוגדות סוכרת והיו עם רמת המוגלובין מסוכרר של פחות מ-9% בתחילת המחקר. יתרה מכך, התערבויות המחקר יושמו למשך זמן קצר. לפיכך, יש צורך במחקרים עתידיים כדי לקבוע את היעילות ארוכת הטווח של דיאטת החלפת ארוחה 5:2 בחולים המקבלים תרופות נוגדות סוכרת ובעלי רמות גבוהות יותר של המוגלובין מסוכרר.

בסך הכל, ממצאי המחקר מצביעים על כך שאסטרטגיית החלפת הארוחה ב-5:2 עשויה להיות התערבות התחלתית יעילה באורח חיים לטיפול מוקדם בסוכרת מסוג 2.

דילוג לתוכן