Search

צוות ההיגוי לדיור לזוגות צעירים: אור ירוק למתחם כפר בתיה למרות התנגדות מרצ.

תזכורת – בשלהי השנה הקודמת הגישו נשות אמי"ת, בעלי השטח של "כפר בתיה", בקשה לועדה המקומית לתכנון ובניה תוכנית נדל"ן לפיתוח מתחם כפר בתיה. הפרוייקט כולל בנייה של 1,300 יחידות דיור ובתוכם 300 דירות לזוגות צעירים – 250 מהם דירות המיועדות לשיווק לזכאים בני העיר רעננה בלבד ובנוסף 50 דירות שישווקו על ידי מינהל מקרקעי ישראל לזוגות צעירים מכל הארץ.

באותה עת, לפני כחצי שנה, הצליחה מרצ לעכב את הדיונים בתכנית הנדל"ן במתחם כפר בתיה ובשל כך פנו נשות אמי"ת במסלול מקביל – ישירות לוועדה המחוזית על מנת לקבל אישור מהם.

בכתבות שפורסמו בזמנו בעיתונות המקומית הסבירו מרצ כי מאחר והקרקע של כפר בתיה שייכת לרשת החינוך הדתית נשות אמי"ת, הרי ש "מי שעומד מאחורי התוכנית הם גורמים דתיים קיצוניים שבכוונתם לשנות את הסטטוס-קוו בעיר".

לפני כשבועיים הודיע ראש העיר נחום חופרי על הקמת צוות היגוי שיגבש המלצות לקידום תוכניות בניה לזוגות צעירים. הרקע להקמת הועדה היא התחושה שהקריטריונים שמציבים משרדי השיכון והאוצר לא מאפשרים תוכניות דיור בר השגה לזוגות צעירים ברעננה בשל מגבלת עלות הקרקע. לדוגמא, שכונות "נאות עוזי" ו"נאות שדה" שיוקמו על אדמות בבעלות מנהל מקרקעי ישראל – לא עומדות בקריטריונים של משרדי הממשלה לשיווק בהנחה משמעותית לזוגות צעירים משום שעלות הקרקע לדירה עולה על 400 אלף שקל.

ועדת ההיגוי הוקמה על מנת להמליץ למועצת העיר ולעומד בראשה, ראש העיר נחום חופרי, על דרכים לקידום הפרוייקטים השונים שנמצאים על הפרק. בועדה נציג לכל סיעה במועצת העיר.

אריה פרידמן נציג הרשימה הדתית בועדה: "הישיבה הראשונה של הועדה התקיימה השבוע והתפלאתי לראות שנציג מרצ לא הגיע לישיבה. עד מהרה התבררה גם הסיבה משום שאחד הנושאים המרכזיים שעלו על הפרק היה קידום מתחם כפר בתיה שבו הובטח לעירייה 250 דירות לזוגות צעירים בני העיר רעננה כשהקריטריונים נקבעים על ידי עיריית רעננה ולא משרדי הממשלה. העיכוב בקידום הפרוייקט עד כה נבע מנסיונות טרפוד של סיעת מרצ שעשו כל שביכולתם להסיר את הנושא מסדר היום וזאת במחיר של איבוד 300 דירות לזוגות צעירים שמשוועים לפתרונות דיור".

פרידמן תוקף את עמדת מרצ "מה שמרצ עושים הוא פשוט מעשה נבלה. מציגים מצג שוא שבשל העובדה שבעלי הקרקע הם דתיים אז רוכשי הדירות יהיו דתיים קיצונים. מרצ אינה מייצגת את הקול החילוני כי אם רק את הקול הקיצוני. אנו שותפים נאמנים בקואליציה שבה ראש העיר ומפלגות אחרות מייצגות נאמנה את תושבי רעננה החילוניים וביחד, ללא מרצ, אנו מקיימים עיר שהיא דוגמא ומופת בנושא יחסי דתיים וחילונים".

 

דילוג לתוכן