Search

צביקה גרינליק פרש ממועצת העיר.

חבר המועצה צביקה גרינגליק, מספר אחד בסיעת הרשימה הדתית המאוחדת, פרש השבוע מתפקידיו במועצה לאור הסכם רוטציה בסיעה.

גרינגליק, שמסר את ההודעה בישיבת הנהלת העירייה, שימש כיו"ר ועדת קשרי חוץ של העירייה וכחבר בוועדות רבות. את גרינגליק יחליף חבר המועצה לשעבר שלמה פרידמן. 

ראש העירייה, זאב בילסקי, הודה לגרינגליק על כהונתו במועצה ואמר: "משמח לראות אדם כמוך שמקיים הסכמים ועושה זאת בחפץ לב. נהניתי מאוד לעבוד עימך ואני חייב להגיד שלמרות שאתה פורש מכל תפקידיך, נמצא דרך להמשיך ולשלב אותך בעשייה העירונית למען העיר רעננה".

מחליפו של גרינגליק, שלמה פרידמן, הינו מנציגי הרשימה "מאמינים ברעננה" ולא מרשימת הבית היהודי, עובדה שגרמה לקולות שונים להשמע בין מצביעי הרשימה על כך שאם היה ידוע בהסכם רוטציה שראש הרשימה פורש אחרי חצי שנה – לא היו מצביעים עבור הרשימה הדתית: "מדוע לא פורסמה עובדה זו? זוהי הונאת ציבור! ממפלגה דתית היינו מצפים להתנהלות שונה".

דילוג לתוכן