יום הלימודים נפתח בשיחה בבית הכנסת אותה נשא מנהל בית הספר, הרב איתמר חייקין. השיחה הוקדשה לס”אל במיל’, אבנר גולדמן, ז”ל, שנפל באסון המסוקים ברומניה. חברו של סא”ל אבנר גולדמן ממודיעין סיפר כי תמיד רצה לנהל עימו שיחה רצינית כדי ללמוד ממנו אך לעולם לא מצא את הזמן. בנימה זו פנה הרב חייקין לתלמידים ואמר להם: אם יש מישהו שאתם יכולים ללמוד ממנו, מישהו שאתם רוצים לדבר איתו, מישהו שאתם רוצים להעניק לו- אל תדחו- נצלו את הזמן כדי ללמוד מחבר, כדי להעניק לחבר. כדי שלא תצטערו מאוחר יותר. לאחר דבריו עמדו כל תלמידי בית הספר והתפללו יחדיו את התפילה לשלום המדינה.

נושא השנה בו יתמקדו הפעילויות החברתיות והלימודיות יהיה “לא נשכח את תש”ח”. התלמידים ילמדו על נופלים שאך זה עלו לארץ, התגייסו מיידית למחתרות ולצהל ונפלו אפילו לפני שקיבלו תעודת זהות ישראלית. במהלך השנה יוקדש ערב האומנות לנושא, סיורי השל”ח וחומרי הלימוד במקצועות השונים. “ברמה היומית כשאנו מוקפים אויבים המנסים להשמידנו- אנו חייבים לזכור את אלו שהקימו לנו מדינה, אלו שבזכותם אנו מסוגלים היום להמשיך את מפעלם ואנו חייבים להם” אמר הרב חייקין.

במהלך השבוע שמעו תלמידי התיכון את הרב שמואל מורנו, אחיו של סא”ל עמנואל מורנו, החלל האחרון של מלחמת לבנון השניה, שאת תמונתו עדיין אין אישור צבאי לפרסם. הרב מורנו סיפר לתלמידים על צניעותו של עמנואל ועל כוח הרצון שלו. וביקש מהתלמידים לאמץ לעצמם צניעות, ענווה ומחויבות לעם ישראל.

בית הספר הטכנולוגי ימשיך במסורת של ימי חסד מרוכזים לקהילה ובשבוע הבא יצאו כל תלמידי בית הספר להתנדבות במוסדות השונים: בי”ח לוינשטיין, משען, מע”ש, בית אבות צימרמן ועוד.

יהי רצון שתהא זו שנה טובה ומתוקה- שנה של עשיה חינוכית מבורכת.