שנה חדשה במת”ן השרון. תכניות חדשות, מיטב הרבנים, המרצים והמרצות. פתיחת שנת הלימודים יום ראשון כ”ח תשרי, ה 7.10 בבית מת”ן השרון.


 להלן מערכת השעות המלאה של תכנית הלימודים במת”ן השרון לשנת הלימודים תשע”ט. ללמוד, ללמד, להוביל. החל מיום ראשון, כ”ח תשרי, ה 7.10 בבית מת”ן השרון.