Search

פתיחת הרישום לגני הילדים ולכיתות א'

עיריית רעננה מודיעה על פתיחת  הרישום לגני הילדים העירוניים ולכיתות א' לשנת הלימודים תשע"ו, שתתקיים החל מיום רביעי, 21.1.2015, ועד ליום שלישי, 10.2.2015.

כעיר בת קיימא, מרחיבה השנה העירייה את המאמץ הירוק: ההרשמה למוסדות החינוך תתבצע באמצעות האתר העירוני ועיקר ההודעות בנושאי הרישום הועברו להורים באמצעות המייל וה- SMS, כחלופה למכתבים המודפסים.

לנוחותם של ההורים, מרוכזים כלל טפסי ההרשמה והמידע בנושא הרישום באתר העירוני בכתובת – www.raanana.muni.il. בין היתר כולל המידע הנחיות להורים, מידע אודות השיוך למוסדות הלימוד על פי אזורי המגורים,  מידע על גילאי הרישום לפי תאריכי הלידה לגני טרום חובה וטרום טרום חובה, ועוד.

"יום פתוח" בגני הילדים העירוניים, יתקיים ביום ג', 27.1.15, בשעות 18:30-17:00. ביום זה, יפתחו את שעריהם גני הילדים העירוניים בפני ההורים, שיוזמנו להתרשם מהעשייה החינוכית וממפגש עם הגננות.

דילוג לתוכן