Search

פתיחה מוצלחת לשנת הלימודים תשע"ב.

שנת הלימודים תשע"ב החלה ברגל ימין וזאת נוכח העובדה כי חדר המצב במשרדי אגף החינוך בעיריית רעננה נותרו חסרי תעסוקה. בכל מוסדות החינוך ברעננה החל מגני הילדים דרך בתי הספר היסודיים, החטיבות והתיכונים וכלה בחינוך המיוחד נפתחה שנת הלימודים ללא כל בעיות.

מספר עובדות על מערכת החינוך העירונית – 14,723 תלמידות ותלמידים ילמדו בשנת הלימודים הקרובה במוסדות החינוך ברעננה, מתוכם 2,634 בגני הילדים ו- 1,140 יעלו לכיתות א'. תקציב החינוך של רעננה לשנת תשע"ב יגדל ב- 12 מיליון שקל (8%) והוא יעמוד על כ- 157 מיליון שקל (לעומת 145 מיליון שקל בתשע"א), שיושקעו בין השאר בפיתוח ובשיפור הסביבה הלימודית, בפיתוח וביישום תכניות מעודדות מצוינות, ובמתן מענה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

במהלך הקיץ השקיעה עיריית רעננה כ- 6 מיליון שקל בשדרוג מוסדות החינוך בעיר ובשיפור הסביבה הלימודית. בין השאר בהחלפת גדרות בטיחות בגני ילדים, הצללות, תשתיות ומחשוב, בהנגשת בתי הספר "יחדיו", "מגד" ו"שקד", התקנת מעליות בבתי הספר "ברטוב", "יבנה" ו"מור מטרו ווסט", סיום בניית אגפים חדשים הכוללים כיתות ומעבדות בבתי הספר "אריאל", "אמית רננים" ו"פעמונים" ובניית בית הספר תל"י בשכונת 2005, שהעבודות בו עדיין נמשכות.

בעיר 86 גני ילדים מתוכם 51 גני יול"א (יום לימודים ארוך) כולל גן יול"א אחד לילדי החינוך המיוחד.

ברעננה 14 בתי ספר יסודיים מתוכם 3 ממלכתיים-דתיים, בי"ס אחד שייך לזרם העצמאי, ובי"ס תל"י (תגבור לימודי יהדות) שיחל לפעול השנה כבי"ס עצמאי. בנוסף לבתי הספר העירוניים מזרם הממ"ד – "אריאל", "ביל"ו" ו"יבנה" ובי"ס עצמאי לזרם החרדי קיימים שני בתי ספר פרטיים במגזר הדתי – "נועם" השייך לממ"ד ו"חורב" שנוטה לזרם החרדי.

  • בבית ספר "אריאל" הממוקם במזרח העיר ילמדו השנה 686 תלמידים בתקווה כי 6 כיתות הלימוד החדשות שנבנו לקראת שנת הלימודים יפתרו את מצוקת הכיתות הקיימת בבית הספר.
  • בבית ספר "יבנה" השוכן במרכז העיר ילמדו השנה 412 תלמידים ובבית ספר ביל"ו הממוקם בשכנות ילמדו כ 375 תלמידים כשמספר זה כולל את ילדי גן החובה בחטיבה הצעירה הקיימת בבית הספר.
  • בית ספר "נועם" השוכן במתחם כפר בתיה קולט תלמידים מרעננה ומחוצה לה. מספר התלמידים תושבי העיר עומד על כ 360 תלמיד. לגבי בית ספר "חורב" אין נתונים רשמיים אך ההערכה היא כי לבית הספר כ 300 תלמידים אך מספר זה כולל גם את כיתות ז' ו ח' הלומדים במוסד.

לצד ארבעה חטיבות ביניים ושלושה תיכונים כולם מהזרם הממלכתי קיימים במגזר הממלכתי-דתי בעיר שני בתי ספר עירוניים שש-שנתיים – "רועי קליין" ו'אמי"ת רננים', ישיבת בני עקיבא רעננה הפועלת בשיתוף העירייה ומספר בתי ספר פרטיים – אמי"ת טכנולוגי ו"חברה ומשפט" בכפר בתיה כשהתיכון הפלורליסטי "מיתרים" פונה לציבור הדתי והחילוני כאחד.

  • באמי"ת "רננים" לומדות 602 בנות בחטיבת הביניים ובתיכון כשהשנה חלה עלייה ברישום לא רק בתלמידות כיתה ז' כי אם גם לכיתות הבוגרות אליהם נרשמו תלמידות מרעננה שלמדו מחוץ לעיר.
  • ב "רועי קליין" ילמדו כ 259 תלמידים בחטיבת הביינים ובתיכון. לכתבתנו נודע כי השבוע הגיעו נתוני הבגרויות שנערכו בתיכון הצומח לראשונה בשנת הלימודים שהסתיימה ובאגף החינוך חוגגים בשל רמת הציונים הגבוהה.
  • לגבי בתי הספר הפרטיים אין למערכת נתונים מספריים.

לדברי ראש העיר רעננה, נחום חופרי, "רעננה היא העיר הגדולה המובילה בארץ באחוז הזכאים לבגרות: בשנת תש"ע רשמנו עלייה נוספת של כ- 1.5% בשיעור הזכאים לבגרות והוא עומד על 80.25% (לעומת 78.8% בתשס"ט). אני גאה על ההשקעה שלנו בחינוך, ומודה לצוותי החינוך וההוראה על המסירות שהינה מפתח להצלחה." ראש העיר ציין גם כי" הנתונים מרשימים עוד יותר על רקע שיעור הנשירה הנמוך בקרב תלמידי כיתות ט' – י"ב העומד על פחות מ- 1% בלבד." 

דילוג לתוכן