פרשת השבוע זוכה לכותרת ייחודית: ” קדושים תהיו!”. ומה כלול בקדושה זו? תחומים כל כך מגוונים! מורא אב ואם ושמירת שבת, איסור עבודה זרה ומצות פאה, האיסור לשקר והמצוה לעשות צדק במשפט, ועוד ועוד. מיגוון התחומים הכלולים תחת הכותרת “קדושה” מלמד אותנו שיעור חשוב ביותר: מי שרוצה להיות קדוש לא יכול להתייחס רק לחלק מסוים של עולם המצוות. הוא לא יכול להקפיד, למשל, על דברים שקשורים לאמונה בה’ ולהתעלם מהדאגה לאנשים אחרים.

גם בשמירת ההלכות המיוחדות לעם ישראל יש קדושה, וגם בהתייחסות האנושית לכל אדם יש את אותה קדושה. שני התחומים תלויים זה בזה ; אדם שמשלב ביניהם הוא זה שמביא קדושה שלימה לעולם.

דברים אלה מבטאים בצורה כל כך נאמנה את דמותו המיוחדת של מורנו הרב דניאל בלר ז”ל, שהסתלק מאיתנו בטרם עת בערב חג הפסח. הרב בלר היה מיוחד באהבה ובכבוד שלו לכל אדם, וזה אחד הדברים שבאמצעותם הוא הצליח ליצור קשר עם אנשים כל כך מגוונים, בגילאים שונים. האם זה בא על חשבון היותו רב שלימד תורה, פסק הלכות וחיזק את הקהילה בשמירת מצוות התורה? אצלו הדברים הצטרפו ביחד בצורה עוצמתית ומיוחדת. זו גם הסיבה לכך שהרב בלר היה להרבה אנשים גם רב וגם חבר. 

אנו מתפללים לה’ יתברך שיתן לנו את הכח להמשיך ללמוד מאורו המיוחד של הרב בלר ז”ל ולהמשיך להביא קדושה שלימה לעולם, קדושה כלפי אדם וקדושה כלפי שמים.