“ויבא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען בבואו מפדן ארם”: אומרת הגמרא: “שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו”. “שלם בגופו”- לאחר המאבק עם עשו, “שלם בממונו”- למרות שהותו בבית לבן, שהחליף משכורתו עשרת מונים. “שלם בתורתו”- לאחר מאבק עם שרו של עשו.

” ויצא יעקב מבאר שבע”, לכאורה יעקב היה שלם מכל בחינות אלו, והכתוב לא מציין זאת?!

כנראה, שעד בואו לשכם עבר יעקב בדרכו מאבקים קשים והתמודדויות רבות. מאבק פיזי- במאבקו נגד עשו, ועם לבן שמבקש לאבדו, ומאבק רוחני- עם שרו של עשו. מכל מאבקים אלו וההתמודדויות הקשות. יוצא יעקב שלם. דווקא לאחר שאדם ניצב בפני קשיים ומתמודד עימם- אז מתגלה שלמותו. “ויבא יעקב שלם”- לאחר שעמד במבחני הקושי והצליח לגלות את שלמותו מהכוח אל הפועל, נאמר עליו ” שלם”.

כשהמלאך קורא ליעקב ישראל: “כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל”- אמר המדרש: “נתגוששת עם העליונים ויכולת להם ועם התחתונים ויכולת להם. עם העליונים- זהו המלאך…ויש אומרים- שרו של עשו היה… עם התחתונים ויכולת להם- זה עשו ואלופיו”…

מסביר “המתנות כהונה”: “נתגוששת- עניין האבקות וניצחון”. “שרית” פירושו, להתמודד, להיאבק ולנצח”. עם ישראל מתמודד, נאבק על חייו, על אמונתו, על תרבותו ועל ייחודו- ואז מתגלה ה”ישראליות שלו”.

דרור נהרג בערב שבת פרשת “ויצא” תשס”ג, בסמוך לציר המתפללים שבין קריית ארבע לבין מערת המכפלה כמפקד חטיבת יהודה. אך מורשתו, דרכו ואישיותו המיוחדת, השאירו בכולנו “דרוריות” של גבורה ועוצמה. דרור נפל בקרב הגנה על תושבי חברון ועל כולנו, אך את אמת דרכו אנו ממשיכים, מבחינה זאת “דרור בא “שלם”…

השם “ישראל”, מדגיש הרב זצ”ל: שיר-אל. מורה על מטרתו ותפקידו של עם ישראל בעולם לקרוא בשם ה’- “עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו”. מטרת יצירת עם ישראל היא לקדש את שם ה’ בעולם, לשיר ולספר את תהילות ה’.

כדי שעם ישראל יוכל למלא את ייעודו, דרושה לו ארץ ישראל. גם “ארץ ישראל- נקנית בייסורים”. המאבק על ארץ ישראל, על הגנת אזרחיה עוד לא תם, ודרור במסלול ודרך חייו, מגלם את ייעוד זה.

דרור ,חינך את כולנו לאהבת העם והארץ, למסירות נפש, כפשוטו…למען כלל ישראל.