Search

פרקתם אנטנה? העירייה תפנה!!

כולנו מכירים את המראה של אלפי אנטנות השולחות אצבעותיהם את השמים ומכערות את פניה של העיר. אנטנות אלה שממזמן יצאו משימוש בעקבות המעבר לשידורי טלוויזיה דיגיטליים נשארות על עומדן שנים ללא צורך.

עיריית רעננה יוצאת ביוזמה חדשה לאיסוף אנטנות השידור הישנות מגגות בתי מגורים בעיר במטרה לשמור על חזותם האסתטית של הבניינים ושל קו הרקיע של רעננה.

במסגרת היוזמה החדשה, מוזמנים תושבים לפנות בעניין אל המוקד העירוני 107 העומד לשירותם 24 שעות ביממה ונציגי העירייה יגיעו לבתיהם לאסוף את האנטנות.

יש להדגיש כי עיריית רעננה אינה מבצעת עבודות לפירוק האנטנות הישנות מגגות הבתים, אלא התושבים נדרשים לעשות זאת באופן עצמאי.

לצד ההיבט האסתטי, היוזמה החדשה הינה נדבך נוסף בפעילות העירונית הירוקה אותה מובילה עיריית רעננה – האנטנות שייאספו יועברו לשימוש חוזר!

לדברי ראש העיר רעננה, נחום חופרי: "מדובר בצעד הנובע בראש ובראשונה מהיותנו עיר מובילה בשמירה על איכות הסביבה וכן כשירות נוסף לתושבי העיר, להם אנו מחויבים".

 

דילוג לתוכן