כבוד גדול לבית הספר הממלכתי דתי ביל”ו אשר זכה השבוע בפרס החינוך יחד עם עוד 9 בתי ספר. בנימוקים להענקת הפרס לבית הספר נטען כי “בבית הספר מתקיים מגוון של הערכה חלופית בתהליכי הוראה, למידה והערכה בתחומי הדעת, וכי הוא מכין תכניות התערבות לאור הישגי ההערכה. כמו כן בית הספר מקיים תהליכים משמעותיים ליישום הלמידה המשמעותית, לפיתוח סביבה לימודית המקדמת תפקודי לומד, לטיפוח שיטות הוראה חדשניות המתייחסות לשונות, הוראה מתוקשבת, ולמצוינות במטרה לשפר את הישגי הלומדים ומיומנויות של לומד עצמאי ומקיים דיאלוג עם חבריו”.

ידוע כי בית ספר בילו יודע לתת מענה לצרכים שונים של התלמידים וכן נותן תשומת לב מיוחדת לטיפוח והכלה של תלמידים עם צרכים מיוחדים, בנוסף בית ספר בילו נחשב כמוסד קולט עליה במספרים מאד גבוהים וגם על כך טענה הוועדה כי הפרס מגיע לבית הספר.

ועדת הפרס אף טענה כי בית הספר פועל להשגת המטרות והיעדים הנגזרים מחזון ביה”ס, מעודד עבודת צוות ופיתוחו המקצועי, כאשר ההורים שותפים בקביעת אורח החיים והחזון הבית ספרי. בסיום פירוט הנימוקים לקבלת הפרס נטען כי בית הספר פועל להנחלת העקרונות המצוינים בהכרזה על הקמת המדינה, להעמקת הערכים המבססים אותה כמדינה דמוקרטית ולטיפוח המורשת והזיקות התרבותיות.

”בבית הספר שוררים אקלים של דרך ארץ וכבוד הדדי והוא מחנך ללקיחת אחריות, לדיאלוג ולשותפות”, נכתב בנימוקים למתן הפרס, ”בית הספר פועל לשיפור המחויבות ‘מסביב לשעון’ של הצוות החינוכי כלפי התלמידים ומשפחותיהם לסובלנות ולדו קיום”.