Search

פריימריז בבית היהודי – רעננה.

ביום רביעי הקרוב, כג' טבת תשע"ה. ה – 14.1.15 יתקיימו הבחירות הפנימיות ב"בית היהודי" בהם יבחר יו"ר המפלגה ונציגיה לרשימת המועמדים לכנסת העשרים.

גם רעננה נערכת לבחירות הפנימיות – הפריימריז – כשהפעם אתר ההצבעה יוקם בישיבת בני עקיבא רעננה בשטח ששכרה החברה שנבחרה לקיים את הבחירות ממרכז ישיבות בני עקיבא. במקום יוקמו 3 אתרי קלפיות על מנת להקל על תהליך ההצבעה.

בשבועיים האחרונים פתחה המפלגה מחדש את שורותיה ואפשרה לכל המעוניין להתפקד ל"בית היהודי". במהלך תקופה קצרה זו התפקדו למעלה מעשרים אלף מתפקדים חדשים ובתום תהליך ההתפקדות הפכה הבית היהודי למפלגה השנייה בגודלה בשל 77,000 חבריה.

ברעננה הצטרפו למעלה מ 350 מתפקדים חדשים ל1,150 מתפקדי 2012 כך שסך חברי המפלגה בעיר עומד על 1,500 חברים.

כאמור ביום רביעי הקרוב יבחרו המתפקדים את יו"ר המפלגה ונציגיה לכנסת. כ 500 מתפקדים יצביעו בכל אחת משלושת הקלפיות שיוקמו בשטח ישיבת בני עקיבא. על המבקשים להצביע להביא עמם תעודה מזהה ולאחר שיזוהו בפנקס הבוחרים יקבלו מעטפה וטופס עם רשימת כל המועמדים. בטופס יש לסמן 7 מועמדים – כשלצד כל מועמד יש אפשרות לסמן שתי נקודות או נקודה אחת. מתוך 7 המועמדים יש לסמן שלשו עם שתי נקודות ו 4 עם נקודה אחת בלבד.

יש לציין כי טופס שבו לא יסומנו 7 מועמדים – לא פחות ולא יותר – יפסל. הסיבה לכך היא הרצון למנוע רשימות חיסול כשתומכי מועמד מסוים יסמנו רק אותו ולא יתנו אף לא נקודה לשום מועמד אחר.

מצביעים שהם גם חברי מרכז המפלגה יקבלו מעטפה נוספת וטופס נוסף בו רשומים שמות המועמדים למקום 10 ברשימה שהוא נציג המרכז.

בהצלחה לכל המתמודדים!!

 

דילוג לתוכן