Search

פרידמן להורי הממ"ד: "שלמו רק את סכומי המקסימום שמותר לגבות מכם".

אריה פרידמן, חבר מועצת העיר מטעם "הבית היהודי", יצא בקריאה להורי התלמידים מהזרם הממלכתי-דתי שלא לשלם סכומים מופקעים למוסדות החינוך הפרטיים אלא לבדוק תחילה את סכומי המקסימום המותרים על פי חוזר מנכ"ל שיצא באחרונה ביוזמת ראשי מפלגת הבית היהודי – יו"ר המפלגה השר נפתלי בנט וסגן שר החינוך אבי וורצמן וכל זאת בתיאום עם שר החינוך הרב שי פירון.

כידוע בחינוך הממלכתי-דתי, במוסדות שאינם עירוניים, משלמים הורי התלמידים סכומי עתק מעבר לשכר הלימוד הרגיל. ההורים נדרשים להשתתף בהוצאות תל"ן, בהסעות ואף עבור פנימייה במקרים לא מעטים. מדובר בתיכונים שמוגדרים כזרם ה"מוכר שאינו רשמי" – אמי"ת טכנולוגי, ישיבת בני עקיבא והמכינה בכ"ס לבני רעננה וצביה בהרצליה ואמנה בכפר סבא לכמחצית מבנות רעננה הדתיות.

במכתבו להורים כותב פרידמן: "אני שמח לבשר לכם כי בימים אלה השלימה מפלגת "הבית היהודי" משימה שלקחה על עצמה בנושא הפחתת עלות תשלומי ההורים לתיכונים והישיבות מהזרם הממ"ד – קביעת סכומי מקסימום שמשרד החינוך מתיר לגבות מההורים עבור התל"ן (תוכנית לימודים נוספת) כפי שמופיע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך שפורסם השבוע.

הסכומים המוזכרים בחוזר המנכל הינם סכומי מקסימום שהמוסדות יכולים לגבות עבור מלוא סל השעות התורניות הנוספות. מוסד שמעניק רק חלק מהשעות הללו (כיוון שאינו ישיבה תיכונית לדוגמא) יכול לגבות מההורים רק את החלק היחסי מהסכום המקסימאלי. שימו לב לכך בעת הסדרת התשלום מול בתי הספר.

אני גאה על כך שהייתה לי הזכות להיות שותף למהלך כשנבחרתי על ידי פורום סגני ראשי עיר מטעם הבית היהודי להכין עבור יו"ר המפלגה נפתלי בנט ונציגיו למשא ומתן הקואליציוני את המלצות הפורום לדרישות בנושאים מוניציפאליים כולל תחום החינוך. המלצותינו בנושא תשלומי ההורים התקבלו במלואם וכעת הצליחו נציגנו בממשלה ובכנסת להשלים את המהלך ולהוזיל לנו ההורים את עלויות הלימוד בצורה משמעותית.

יש להדגיש כי המהלך אינו שלם כל עוד לא ניתן פתרון לנושא ההסעות, נושא עליו נלחמתי רבות בשנים האחרונות ללא הצלחה בשל חוזר מנכ"ל שאינו מאפשר לעירייה ולמשרד החינוך להשתתף במימון הסעות למוסדות שאינם עירוניים. כולי תקווה כי נצליח להשלים גם מהלך זה בזמן הקרוב".

 

דילוג לתוכן