Search

פרידמן בפניה לחופרי: "אין לאפשר לעברייני חוק להסתתר מאחורי הסטטוס קוו"!!

עם פרסום החלטת בית משפט העליון המורה לעיריית תל אביב לאכוף את חוק העזר העירוני בנוגע לאיסור פתיחת "בתי עסק" ביום המנוחה שיגר חבר מועצת העיר אריה פרידמן מכתב לראש העיר נחום חופרי בדרישה לאמץ את החלטת בית משפט העליון ולגרום לסגירת סניף "טיב טעם" בשבת בעיר. קטעים ממכתבו של פרידמן פורסם בעיתון הארץ בכתבה המתארת את ההשפעה העתידית של פסיקת בית משפט העליון על הפעילות המסחרית בשבת בארץ כולה.

פרידמן מסביר ל"דתילי-רעננה" את הרקע לפנייתו לראש העיר: "אנו מחויבים לסטטוס קוו הקיים ברעננה הקובע כי במרכז העיר ובשכונות מגורים לא תתקיים שום פעילות מסחרית בשבת בעוד שבאיזורי התעסוקה הדבר אפשרי. אולם סטטוס קוו אינו כיסוי לפעילות עבריינית סדרתית בתחום חוק ימי המנוחה. לפי חוק העזר וחוקי המדינה מסעדות ובתי קפה יכולים לפעול בשבת ולכן מבחינתנו הם נכללים במסגרת הסטטוס קוו. לעומתם, מרכולים וחנויות מוגדרים בחוק כ "בתי עסק" והחוק אוסר בצורה ברורה ומפורשת על פתיחת בית עסק ביום שבת. מסיבה זו מעולם לא הסכמנו להכללת "טיב טעם" במסגרת הסטטוס קוו העירוני".

וזו לשון המכתב שנשלח לראש העיר:

"היום התפרסמה בכלי התקשורת החלטתם של שופטי בית המשפט העליון אשר קבעו כי על עיריית תל אביב לאכוף לאלתר את חוק העזר העירוני האוסר על הפעלת עסקים בשבת.

החלטת בית המשפט ניתנה במסגרת ערעור שהגישו בעלי מכולות בתל אביב, על פסיקת בית המשפט לעניינים מינהליים שקבע כי העירייה איננה מוכרחה לסגור עסקים הפתוחים בשבת ומתייחס בעיקר לסניפי רשתות "טיב טעם" ו"AM:PM".

החלטת בית המשפט העליון מהיום דוחה את פסיקת הערכאה המשפטית הנמוכה יותר וקובעת כי "אין ספק שהמשיבות מפרות את חוק העזר" וכי על העירייה לפעול במטרה שבתי עסק מסוג זה יהיו סגורים בשבת.

השופטת נאור הדגישה כי "נושא זה אינו נובע מהשקפה 'דתית' או 'חילונית'. הוא נובע מההשקפה כי את החוק, לרבות חוק העזר, יש לקיים". עוד הוסיפה השופטת נאור כי "לחוק יום המנוחה ערכים סוציאליים ודתיים, ומשמעותו המעשית היא שבתי עסק אכן יהיו סגורים ביום המנוחה ולא שיוכלו לפתוח את דלתותיהם בתנאי שישלמו את הקנס הכרוך בכך".

החלטת שופטי בית המשפט העליון אינה נקודתית רק לנעשה בתל אביב אלא כוללת גם את המציאות הקיימת ברעננה. חוק העזר העירוני "פתיחת בתי עסק וסגירתם תשכ"ט" אשר עודכן ב 18.1.2003 קובע בסעיף 2 תחת הכותרת "סגירת בתי עסק ובתי עינוגים בימי מנוחה" כי ב"ימי מנוחה לא יפתח אדם ולא ירשה בעל לפתוח בית עסק או בית עינוג".

אין ספק כי סניף "טיב טעם" הפועל במתחם "מול הפארק" נופל תחת ההגדרה של בית עסק כמשמעותו בחוק ואף מצוין ספציפית בהתדיינות המשפטית שהגיע לסיומה היום בהחלטת בית המשפט העליון.

בשנת 2004 פסק בג"ץ בעניין "העסקת יהודים בשבת לפי חוק שעות עבודה ומנוחה", כי קביעת יום המנוחה השבועי ביום השבת היא ביטוי לערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית וכי איסור עבודה בימי שבת וחג אינם משום כפיה דתית. ולא רק זאת כי אם מוסיף נשיא בית המשפט העליון דאז, השופט אהרן ברק כי איסור העבדה ועבודה בשבת הולם את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. בג"צ דחה את בקשתה של חברת דיזיין 22 שיום המנוחה יהיה יום נייד לפי רצון המעביד או העובד והכריז כי קביעת השבת כיום מנוחה ליהודים הוא אינטרס חברתי-לאומי וכי החוק נועד לשמור על צביונה של מדינת ישראל כמדינה יהודית.

ברעננה קיים סטטוס קוו בנוגע לאזורי פתיחה של מסעדות ובתי קפה ביום המנוחה. סטטוס קוו זה מתייחס ל"בתי אוכל" ו"בתי קפה" כהגדרתם בחוק ואינו יכול להתייחס ל"טיב טעם" שאותו מגדיר החוק כ "בית עסק". אל לנו לאפשר לעברייני חוק העוברים בכל שבת על חוקי המדינה וחוקי העזר העירוניים להסתתר מאחורי הסטטוס קוו הקיים.

חשוב לציין כי החלטת בית משפט העליון מהיום נבעה מעתירה של בעלי עסקים מקומיים שנפגעו קשות מהעובדה ש"טיב טעם" ו AM:PM פועלים בשבת. גם ברעננה הכנסות כל בתי העסק השומרים על החוק וסגורים בשבת נפגעות בשל הפרת החוק הבוטה של "טיב טעם" הפועל ביום המנוחה.

אבקשך, בעקבות החלטת בית המשפט העליון, לוודא כי סניף "טיב טעם" ברעננה יפסיק לאלתר את פעילותו ביום השבת וישמע להוראות חוק העזר העירוני ובכך להפסיק את הפגיעה הנגרמת לעסקים ברעננה ולשמירת החוק והשבת.

אריה פרידמן

חבר מועצת העיר

יו"ר "הבית היהודי-מפד"ל" ברעננה

 

דילוג לתוכן