בטקס מרגש שהתקיים בישיבת מועצת העיר האחרונה, העניק ראש עיריית רעננה זאב בילסקי מגן הוקרה לגזבר העירייה אמיר ברטוב, לרגל פרישתו לגמלאות לאחר 38 שנות כהונה בתפקיד.

ברטוב חל את דרכו בעירייה ב- 1.2.1978, לאחר שהתקבל לתפקיד גזבר העירייה על ידי בנימין וולפוביץ, עוד בהיות רעננה מועצה מקומית. מאז שימש ברטוב כגזבר במהלך כהונתם של ארבעה ראשי עיר שונים, וניווט את כלכלת העיר להישגים ולהצלחות. כן שימש ברטוב כיו”ר איגוד הגזברים, ותרם רבות לקשרי הגומלין של העיר רעננה עם עריה התאומות בגרמניה בראמשה וגוסלר.

ראש העירייה וחברי המועצה הודו לברטוב בשם העיר ותושביה על מסירותו ומקצועיותו לאורך שנים ארוכות בעירייה, ועל תרומתו לפיתוחה של העיר רעננה, והפיכתה ממושבה לעיר מובילה בת 85 אלף תושבים.

את ברטוב תחליף בתפקידו סגניתו, רו”ח אירית יהל, המועסקת בעיריית רעננה זה עשרות שנים בשורת תפקידים בכירים, לרבות כמנהלת אגף הגבייה וכאמור בתפקידה האחרון כסגנית גזבר העירייה. יהל שהתמודדה במכרז לתפקיד, נבחרה פה אחד על ידי חברי ועדת הבחינה ומינויה אושר פה אחד בישיבת מועצת העיר.

בתמונה: ראש עיריית רעננה, זאב בילסקי, מעניק את מגן ההוקרה לגזבר העירייה הפורש אמיר ברטוב.