(צילום באדיבות pixabay)

עיריית רעננה ומתנדבי מועדון ליונס “דרור” מתחילים בימים אלה בפרויקט משותף לאיתור ליקויי ראיה (“עין עצלה”) בילדי הגנים בעיר. “עין עצלה” הינה לקות בה העיניים אינן מעבירות תמונה ברורה וחדה למוח והיא מהווה בגיל הילדות את הסיבה השכיחה ביותר ללקות ראייה בגיל הילדות. לקות זו פוגעת בכ-3-5% מהאוכלוסייה ובמידה ולא תאובחן בזמן היא עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לראייה. עין עצלה ניתנת לטיפול יעיל עד גיל 7 אם הלקות מתגלה בזמן.

הפרויקט זכה לאישור משרד הבריאות, משרד החינוך ומינהל החינוך בעיריית רעננה. הבדיקה אינה כרוכה בתשלום כלשהו, ומבוצעת במסגרת מחויבות ארגון הליונס העולמי למלחמה בעיוורון, מתוך דאגה לבריאות ילדי העיר.

במסגרת הפרויקט, יגיעו לגני הילדים מתנדבי ארגון הליונס, שהוכשרו על ידי רופא מומחה של הפרויקט, בכדי לבצע את הבדיקה, בתיאום מוקדם עם מנהלות הגנים. המתנדבים יגיעו מצוידים במכשיר חדיש ומיוחד, שאושר על ידי משרד הבריאות, ונרכש על ידי עיריית רעננה בעשרות אלפי שקלים, המצלם את עיני הילדים ממרחק של כמטר באופן מהיר ופשוט וללא כל מגע ישיר. במקרים בהם יהיה צורך, יימסרו תוצאות הבדיקה להורים והם יופנו לבדיקה מקיפה אצל רופא עיניים.

הבדיקה תתואם ישירות עם מנהלות הגנים ותתבצע כאמור ללא תשלום, לאחר אישור ההורים וחתימתם על טופס הסכמה.