Search

פרויקט כיכר העיר יוצא לדרך.

בישיבתה האחרונה (חמישי, 17.5.2012) אישרה מליאת הועדה המקומית לתכנון ובניה של עיריית רעננה לצאת למכרז להקמתו של פרויקט כיכר העיר. הפרויקט יוקם ברחוב אחוזה מול בית 'יד לבנים' (פינת הרחובות אחוזה ותל חי) ויכלול חניון תת-קרקעי ל- 1,000 כלי רכב ברמת ביצוע ותפעול מהמתקדמות בעולם, שני בנייני מסחר ומשרדים, בית עירייה חדש וכיכר עירונית מעוצבת לרווחת הציבור.

עם השלמתו יינתן מענה מיטבי למצוקת החניה במרכז רעננה ויושלם מהלך כולל להתחדשות עירונית במרכז העיר. בנוסף יאפשר הפרויקט לרכז את פעילות משרדי העיריה ויביא להתייעלות ולחיסכון כספי ניכר, בשל שחרור נכסים שונים ברחבי העיר, שבהם ממוקמים כיום משרדי העיריה ואשר יהפכו לנכסים מניבים לטובת התקציב הציבורי.

הועדה אישרה יציאה למכרז מסוג בנה-הפעל-העבר (BOT) (Build-Operate-Transfer), בדומה לפרויקטים לאומיים מוצלחים שהוקמו בשנים האחרונות, ובהם כביש חוצה ישראל, מנהרות הכרמל, הנתיב המהיר בכביש מס' 1, ופרויקטים רבים נוספים המתוכננים לקום בעתיד הקרוב.

מכרזBOT מהווה למעשה הסכם שבו תיתן העירייה זיכיון ליזם פרטי לממן, לבנות ולהפעיל את הפרויקט לתקופה קצובה. במשך תקופת הזיכיון יקבל הזכיין את הזכות להפעיל את האלמנטים הסחירים בפרויקט ובכך ישיב לעצמו את ההשקעה בבניית הפרויקט, באחזקה וכן ישיא לו רווח כספי. עם תום תקופת הזיכיון יעבור הנכס בשלמותו לידי העיריה.

לדברי ראש העיר רעננה, נחום חופרי, "המדובר בפרויקט בעל חשיבות רבה לפיתוחה של רעננה והמכרז במתכונתו הנוכחית (BOT) מאפשר לנו לפתח את העיר במהירות וביעילות ובלי שהפרויקט יהווה מעמסה על הקופה הציבורית. מכרז מסוג זה מקובל היום בארץ ובעולם במגוון גדול מאוד של פרויקטים ציבוריים והולך ותופס תאוצה בשל השילוב המוצלח שהוא יוצר בין הביקושים הגדולים לפיתוח במגזר הציבורי לבין יתרונות המגזר הפרטי בתחומי האיתנות הפיננסית, המקצועיות, היעילות וקיצור לוחות הזמנים".

את הפרויקט תנהל החברה העירונית לפיתוח רעננה השוקדת בימים אלה על הכנת מסמכי המכרז.

 

דילוג לתוכן