בימים אלה עיריית רעננה, בשיתוף ועד ההורים היישובי, פועלת לעידוד הצטרפותם של הורי בתי הספר לפרויקט השאלת הספרים, הצפוי לצאת לדרך בשנת הלימודים הקרובה. פרויקט השאלת הספרים של משרד החינוך שם לו למטרה לחסוך בעלויות ברכישת ספרי לימוד וחוברות בכיתות א’-י”ב, כאשר משרד החינוך משתתף במימון הפרויקט ומסייע בהטמעתו בבתי הספר. כתנאי להפעלתו, יש צורך בהשתתפותם של 60 אחוז מההורים בבית הספר.

עם יישום הפרויקט, צפויים הורים לתלמידים בכיתות א’-ט’ לשלם סך של 280 ₪ בשנה עבור ספרי לימוד וחוברות. בכיתות י’-י”ב יסתכם הסכום ב-320 ₪ לשנה. זהו חסכון של מאות ₪ בשנה ברכישת הציוד הנדרש. יודגש, כי בכל בית ספר ימונה נציג שירכז הנושא.

סמנכ”ל מינהל החינוך, מיכל הירש נגרי: “הפרויקט כבר פועל בהצלחה רבה בבתי הספר היסודיים בעיר ‘מגד’ ו’שקד’ ובכוונתנו להרחיבו בשנת הלימודים הבאה לצד ההיבט של החיסכון הכספי, מעודד הפרויקט ערכים חברתיים חשובים של קהילתיות, מתן שוויון הזדמנויות ושימוש חוזר במשאבים, כחלק מהרצון שלנו לשמור על הסביבה”.

עד יום ג’ ה-30 באפריל מוזמנים הורים להצטרף לפרויקט בבתי הספר השונים ובהמשך, צפויה העירייה לפרסם מכרז לספק ספרי לימוד.