Search

פרויקט הרחבת רחוב ויצמן.

עיריית רעננה החלה בביצוע עבודות שדרוג והרחבת רחוב ויצמן, לרווחת תושבי העיר רעננה. העבודות יכללו את הרחבת נתיבי הנסיעה, שדרוג תאורת הרחוב, הרחבת המדרכות, הקמת קיר אקוסטי וסלילת שביל אופניים. כמו כן, במסגרת עבודות הפיתוח ישודרגו מערכות המים והביוב התת קרקעיים, על ידי תאגיד מי רעננה.

הפרויקט צפוי להימשך כשנה ויבוצע במספר שלבים, כאשר לאורך כל תקופת העבודות יישמרו נתיבי נסיעה פתוחים לכלי רכב. העבודות תחלנה בחלק הדרומי של רחוב ויצמן, מרחוב עקיבא ועד לרחוב בורכוב ועם סיומן במהלך חודש מאי, יחלו עבודות מרחוב בורכוב ועד לרחוב קרן היסוד.

בחודשי הקיץ הקרובים מתוכננות להתבצע עבודות בחלק הצפוני של רחוב ויצמן, מרחוב התדהר ועד לרחוב החרושת ובמסגרתן תוסדר הכניסה לרחבת החנייה הצמודה לבניין 'וילה רמה' וכן יעודכנו הסדרי החנייה הקיימים במקום.

שדרוג והרחבת רחוב ויצמן עתידים יצמצמו את עומסי תנועת כלי הרכב הקיימים כיום, יאפשרו סלילת שבילי אופניים, כחלק ממערך שבילים כללי שבתכניות אגף ההנדסה, וישפרו מערכות המים והביוב התת קרקעיות וכל זאת לצד שיפור חזות העיר אשר יבוא לידי ביטוי בסלילת כבישים חדשים, הצבת תאורת רחוב דקורטיבית החוסכת אנרגיה ושתילת צמחיה וגינון מחדש.

דילוג לתוכן